Bijstandsuitkering vanaf nu digitaal aanvragen

Loopt uw WW-uitkering af of heeft u een inkomstenterugval en kunt u moeilijk rondkomen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW).

Digitaal aanvragen

Tot 1 april 2013 ging u naar het Werkplein in Tilburg om een bijstandsuitkering aan te vragen. Vanaf 1 april 2013 kunt u dit digitaal doen via een aanvraagformulier op de website Werk.nl. U logt in met uw DigiD. Zodra u uw aanvraag digitaal heeft verzonden, neemt u binnen 3 werkdagen telefonisch contact op met de gemeente. Houdt uw BSN nummer bij de hand. Zij beoordelen uw dossier en u krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek en een lijst met bewijsstukken die u mee moet nemen. Tijdens dit intakegesprek wordt u geïnformeerd over uw rechten en plichten.

Vervolgens beoordeelt de gemeente binnen 8 weken of u een uitkering krijgt. In de tussentijd wordt geprobeerd u naar werk te begeleiden via het project “Dongen Werkt” zodat u geen of zo kort mogelijk gebruik moet maken van een bijstandsuitkering. Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, schrijft u zich eerst in als werkzoekende bij het UWV-Werkplein. Dit kan ook digitaal met uw DigiD op de  website Werk.nl.

Heeft u nog geen DigiD?

Als u nog geen DigiD heeft, neem dan contact op met het UWV-werkplein, Besterdring 235 in Tilburg via telefoonnummer 013 – 75 04 230. Zij helpen u met het aanvragen van een DigiD en een bijstandsuitkering.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kunt u niet digitaal een uitkering aanvragen. Dit is het geval in de volgende situaties:

- Als u jonger bent dan 27 jaar gelden er speciale regels als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Belangrijk is dat u zich meteen meldt bij het UWV-Werkplein. Er geldt namelijk een zoektijd van 4 weken. In die periode kunt u nog geen aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Het is de bedoeling dat u dan alles probeert om werk te vinden, aan een studie te beginnen of misschien beide. De zoektijd geldt niet als u aansluitend op uw WW-uitkering een aanvraag voor een bijstandsuitkering indient.

- Bent u een asielzoeker en heeft u een verblijfsvergunning gekregen? Dan kunt  u rechtstreeks een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Neem dan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch contact op met team Werk, Inkomen en Zorg via telefoonnummer 14 0162. Er wordt dan een intakegesprek gepland op het gemeentehuis.
- Als u in een inrichting voor verpleging of verzorging verblijft kunt u rechtstreeks een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Neem dan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch contact op met team Werk, Inkomen en Zorg via telefoonnummer 14 0162. Er wordt dan een intakegesprek gepland op het gemeentehuis. Het is wenselijk dat u uw begeleider meeneemt naar dit gesprek. 

- Als u zelfstandige bent kan de gemeente in bepaalde situaties bijstand verlenen aan zelfstandigen. Meer informatie over deze regeling leest u op de website van de gemeente Tilburg bij het onderdeel "ondernemerszaken in Tilburg". Als u hierover meer informatie wilt, neem dan contact op met de afdeling Economie & Arbeidsmarkt via het e-mailadres ondernemersloket@tilburg.nl of via telefoonnummer 14013.

- Als u dakloos bent kunt geen bijstandsuitkering bij de gemeente Dongen aanvragen. Het aanvragen van een bijstandsuitkering loopt dan via Stichting Traverse in Tilburg. Meer informatie: Stichting Traverse, Reitse Hoevenstraat 6, Tilburg, telefoonnummer: 013 – 46 45 099.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet werk en bijstand en het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur contact opnemen met team Werk, Inkomen en Zorg via het telefoonnummer 14 0162. Meer informatie is tevens te vinden in het Digitaal Loket van deze website. 


Uitgelicht

Openingstijden

Gemeentehuis

Zonder afspraak:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Op afspraak:
maandag t/m donderdag van 12.30 tot 17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Let op! Vanaf 5 januari 2015 werkt de gemeente Dongen volledig op afspraak. Via onderstaande button kunt u een afspraak maken voor 2015. Meer informatie hierover.

Ik wil een afspraak maken

Let op! Diverse wijzigingen in openingstijden rondom de feestdagen.

Milieustraat De Coolhof

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Contact

Telefoon: 14 0162
E-mail: info@dongen.nl

Meer informatie


Zoeken