Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Inwoners behouden Hulp bij het huishouden in 2018

donderdag 5 oktober 2017
Hulp bij het huishouden

De gemeente Dongen vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Als inwoners daarbij problemen ondervinden door ziekte, handicap of ouderdomsklachten, kan de gemeente helpen bij het vinden van een oplossing. Het college van de gemeente Dongen heeft nu besloten om het contract met zorgaanbieder Actief Zorg voor de levering van hulp bij het huishouden met een jaar te verlengen.

Wmo

Iedereen heeft recht op een schoon huis. Wanneer het schoonhouden van het huis voor inwoners vanwege een beperking  te zwaar of te moeilijk is, en er is niemand om te helpen, dan is hulp van de gemeente mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de gemeente Dongen ontvangen circa 400 huishoudens hulp bij het huishouden vanuit de gemeente. De meeste inwoners ontvangen deze zorg in natura, deze huishoudelijke hulp wordt geleverd door Actief Zorg. Een aantal inwoners ontvangt de hulp in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Alle indicaties hulp bij het huishouden verlengd

Aangezien er in 2018 geen wijziging optreedt in de bestaande contracten heeft het college besloten om het huidige Wmo-beleid en bestaande toekenningen hulp bij het huishouden met minimaal een jaar te verlengen. Alle inwoners aan wie de voorziening hulp bij het huishouden is toegekend blijven deze ook volgend jaar ontvangen. Het contract met Actief Zorg is hiervoor verlengd.

Dit betekent dat de zorg in natura door de medewerk(st)ers van Actief Zorg ook in 2018 geleverd zal blijven worden. Cliënten met een Persoonsgebonden budget behouden hun budget.

Alle cliënten worden persoonlijk geïnformeerd

Voor de ruim 400 cliënten met een Wmo-voorziening hulp bij het huishouden verandert er in 2018 niets:  de bestaande indicatie blijft ongewijzigd en wordt verlengd met een jaar. Zij behoeven daar niets voor te doen, de gemeente Dongen stuurt binnenkort een beschikking waarin de hulp ongewijzigd wordt voortgezet. De omvang van het aantal uren en de werkzaamheden blijven gelijk.

Gezamenlijke inkoop

De gemeente Dongen werkt bij de inkoop van Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding, begeleiding en hulp bij het huishouden, samen met de gemeenten in de regio Hart van Brabant. De gemeenten streven ernaar om per 1 januari 2019 nieuwe contracten met zorgaanbieders af te sluiten.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/10/nieuwsitem/inwoners-behouden-hulp-bij-het-huishouden-in-2018-281.html