Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Programmabegroting 2018 - 2021

vrijdag 10 november 2017

Op donderdag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2018 - 2021 vastgesteld. U kunt de begroting hieronder downloaden:

Animatie

Wilt u weten waar de gemeente zich voor inzet? Bekijk dan animatie op: www.facebook.com/gemeentedongen.

Reactie raad

Vijf van de zes fracties spraken bij de algemene beschouwingen hun tevredenheid uit over het financiële huishoudboekje van de gemeente Dongen. De donkere wolken van vier jaar geleden zijn verdwenen. De algemene reserve en het weerstandsvermogen zijn flink opgelopen. Dongen staat er financieel goed voor en dat geeft vertrouwen, houvast en goede kansen voor de toekomst.

In de Informatiekrant van 16 november 2017 (pdf) leest u wat de verschillende politieke partijen van de begroting vinden.

Wethouder Financiën

,,We hebben alle financiële meevallers van de afgelopen jaren systematisch gespaard, daarmee zijn onze reserves weer op peil. Voor de komende vier jaar is de begroting sluitend. Elk jaar sluiten we af met een positief resultaat. Ook dat is weleens anders geweest'', aldus wethouder Van Beek.

Hondenbelasting

In totaal werden er twaalf moties en amendementen ingediend. Daarvan werden er elf aangenomen. Zo kregen burgemeester en wethouders van de raad de opdracht om de hondenbelasting, ingaande de begroting van 2019, jaarlijks en in drie evenredige termijnen, af te bouwen naar 0 euro. De motie werd ingediend door Lijst Breugelmans en de Volkspartij Dongen. Zij kregen steun van PvdA en DP. Deze partijen vinden dat sprake is van een 'achterhaald en oneerlijk systeem' en dat Dongen, net als 25% van de andere gemeenten in Nederland, moet stoppen met hondenbelasting. De Dongense VVD en CDA Dongen-'s Gravenmoer stemden tegen: de gemeente maakt kosten (aanleg en onderhoud losloopstroken, verstrekking poepzakjes, etc.) en deze kosten dienen gedragen te worden door de hondenbezitters.

Met 7 stemmen tegen en 14 voor werd de motie aangenomen, waardoor het college nu werk gaat maken van afschaffing hondenbelasting op termijn. Voor 2018 blijft de hondenbelasting gelijk aan vorig jaar.

Woonlasten

Voor het vierde jaar op rij heeft het college de woonlasten voor onze inwoners ruim onder het landelijke gemiddelde kunnen houden. De heffingen en leges gaan in 2018 omhoog met 1%: OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing. Dit is lager dan het landelijk inflatiepercentage.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/11/nieuwsitem/programmabegroting-2018-2021-285.html