Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Reconstructie Vaartweg

maandag 27 november 2017
Vaartweg

De kwaliteit van de Vaartweg loopt al jaren sterk terug. De verharding is versleten en de rijbaan wordt uit elkaar gedrukt door de belasting van het verkeer. Hierdoor ontstaan er kieren tussen de klinkers en komen de klinkers in de zomermaanden los te liggen. Dit is voor ons aanleiding om de weg te reconstrueren.

Wat gaan we doen?

De reconstructie van de Vaartweg omvat diverse werkzaamheden die bij zullen dragen aan een verbetering van de (verkeers)veiligheid en uitstraling van het gebied. Van medio januari tot juni 2018 worden de werkzaamheden aan de Vaartweg, tussen Gaasjesweg en Nieuweweg, uitgevoerd.

Openbare verlichting

We gaan nieuwe lichtmasten plaatsen en bestaande lichtmasten vervangen en verplaatsen. Hiermee zorgen we voor een gelijkmatige spreiding van het licht op de weg en betere bereikbaarheid van de woningen en bedrijven.

Verhardingen

De rijbaan krijgt 2 asfaltfietsstroken met daar tussen een nieuwe klinkerverharding, hetzelfde als het gedeelte tussen de Vogelenzangweg en de komgrens 's Gravenmoer. Om de weg stabieler te maken wordt deze van wapening en een puinfundering voorzien. Wij verwachten dat de trilling overlast hierdoor sterk zal verminderen. Daarnaast zullen alle inritten opnieuw worden bestraat zodat deze goed aansluiten op de nieuwe verharding. Ook vervangen we de asfaltdeklaag op het gedeelte tussen Vaartweg 200 en de drempel met Oude Veepad. Dit gedeelte wordt daarna ook van rode fietsstroken voorzien. Tot slot wordt de parallelweg in zijn geheel opnieuw bestraat.

Riolering

Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, voeren wij ook rioolwerkzaamheden uit. Het riool tussen de rotonde en de Ruiterbaan wordt gerenoveerd. Aan de drukriolering op het overige gedeelte wordt groot onderhoud uitgevoerd.

Verkeer

Op het gedeelte tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan wordt regelmatig te hard gereden. Om het verkeer te attenderen op de toegestane snelheid wordt op dit gedeelte een extra verkeersdrempel aangelegd. De huidige drempels blijven gehandhaafd op de locaties waar ze nu liggen.

Bomen

Een groot deel van de beukenbomen langs de Vaartweg heeft last van zwamaantasting. Ook zijn er bomen die matig tot slecht van kwaliteit zijn. Dit geldt ook voor de eikenbomen. Wij zijn daarom genoodzaakt om deze bomen te vervangen. Alleen op deze manier kunnen we de veiligheid waarborgen. De lindebomen op het gedeelte tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan zijn nog wel van voldoende kwaliteit waardoor we deze kunnen behouden. Om de bomen vitaal te houden wordt er bij deze bomen extra doorwortelbare ruimte gemaakt in de rijbaan. De nieuwe bomen op het gedeelte tussen Ruiterbaan en Vaartweg 200 worden verder uit elkaar geplant. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor de bomen om zich in de toekomst goed te kunnen ontwikkelen. Hiermee voldoen we dan ook aan de eisen van Waterschap Brabantse Delta.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om het doorgaande verkeer om te leiden. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

Planning

De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, medio januari beginnen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni 2018 gereed zijn. De nieuwe bomen worden in het najaar van 2018 aangeplant. Dit is de laatste fase van het project.

Subsidie

Voor de reconstructie van de Vaartweg krijgt de gemeente Dongen ruim € 55.000 aan subsidie van de provincie Noord Brabant.

WhatsApp

Goede communicatie is in een omvangrijk project zoals deze reconstructie belangrijk. Wij zullen bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden dan ook regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en de bereikbaarheid. Dat doen we via WhatsApp. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de verzendlijst 'Reconstructie Vaartweg' en ontvangen vervolgens updates via WhatsApp.

Het is de eerste keer dat we WhatsApp inzetten als communicatiemiddel richting bewoners/ondernemers bij een project in de openbare ruimte. We willen gaan ervaren hoe dit in de praktijk uitpakt. Na afloop van het project zullen we dit dan ook gaan evalueren.

Wilt u op de hoogte blijven van de reconstructie Vaartweg? In de instructie (pdf) leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de WhatsApp verzendlijst.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/11/nieuwsitem/reconstructie-vaartweg-291.html