Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Ontwerp inpassingsplan N629 ter inzage

donderdag 25 januari 2018

Er is een nieuwe stap gezet in het proces om te komen tot een nieuwe wegverbinding N629 tussen Dongen en Oosterhout. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft op 16 januari het ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) vastgesteld. Vanaf 26 januari ligt het PIP ter inzage. Op 20 februari worden de plannen tijdens een inloopavond toegelicht in gemeenschapshuis 't Oostquartier aan de Provincialeweg 96 in Oosteind. U bent tussen 19.00 en 22.00 uur van harte welkom.

Fase 2

Fase 2 van project N629 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg op het gedeelte tussen de Provincialeweg Oosteind en de Steenstraat in Dongen. Medio 2016 is hiervoor het voorkeursalternatief Bundeling Noord bepaald. Dit alternatief is uitgewerkt in een zogeheten ontwerp PIP. Eind 2017 hebben de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout al hun mening kunnen geven over een concept van het plan. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het concept en uitgesproken dat het ontwerp PIP ter inzage kan worden gelegd. Daarmee stond het sein op groen om de vaststellingsprocedure van het PIP te starten. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie hebben dan ook op 16 januari 2018 het ontwerp PIP vastgesteld en besloten deze nu ter inzage te leggen.

Van voorlopig naar definitief

Het PIP stelt geen ontwerp van de weg vast. Een PIP gaat alleen om het ruimtegebruik voor de weg en de benodigde voorzieningen (berm, sloot etc.). Juist om dit ruimtebeslag te kunnen bepalen, is een voorlopig ontwerp van de weg gemaakt. Het is uiteindelijk de aannemer die een definitief ontwerp gaat maken. Vanzelfsprekend wel binnen de grenzen die nu in het PIP worden vastgesteld.

Inspraakmogelijkheden

Het ontwerp PIP voor de nieuwe N629 ligt vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage. Geïnteresseerden kunnen de plannen vanaf 26 januari digitaal inzien via: www.brabant.nl/ontwerpN629. Een papieren versie ligt ter inzage in het provinciehuis in Den Bosch, de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen (Hoge Ham 62, Dongen) en in het Oostquartier in Oosteind (Provincialeweg 96, Oosteind).

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 20 februari kunt u kennis nemen van de inhoud van de plannen en de verdere procedure. U bent van harte welkom om tussen 19.00 en 22.00 uur op elk gewenst moment binnen te lopen. Er zijn medewerkers van de provincie en  de gemeenten Dongen en Oosterhout aanwezig die u graag een persoonlijke toelichting geven.

3D-presentatie

Op de informatieavond wordt een driedimensionale (3D) versie van het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Vanaf dat moment kunt u via de presentatie ook thuis achter de computer nog eens rustig en uitgebreid kijken naar het voorlopig ontwerp. U kunt daarbij ook gericht inzoomen op specifieke locaties. De 3D-versie komt vanaf 20 februari te staan op www.brabant.nl/ontwerpN629.

Meer informatie

Meer weten over het project? Kijk dan op de projectpagina N629. 

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2018/01/nieuwsitem/ontwerp-inpassingsplan-n629-ter-inzage-305.html