Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Plan voor nieuwe wegverbinding N629 vastgesteld

woensdag 3 oktober 2018

Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 in meerderheid het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld. Een provinciaal inpassingsplan is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat om een investering van € 29,3 miljoen.

Problemen oplossen

De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50PLUS, Christenunie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. De nieuwe verbinding tussen Oosterhout en Dongen moet de problemen op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid aanpakken.

Moties

Om een keuze te kunnen maken voor het tracé van de nieuwe N629 zijn vijf mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling Noord. Dit alternatief is verwerkt in het PIP N629. Met name natuurcompensatie en verkeersveiligheid waren onderwerpen in de discussie. De Staten namen bij het voorstel drie moties aan. Deze moties roepen het college op om het Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden, plannen te maken voor de herinrichting van de Heistraat en onderzoek te doen naar zonnepannelen in het wegdek.

Officiële bekendmaking inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.brabant.nl/n629 of www.dongen.nl/n629

 

 

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2018/10/nieuwsitem/plan-voor-nieuwe-wegverbinding-n629-vastgesteld-387.html