Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Denk mee, praat mee over sporten in Dongen!

woensdag 7 november 2018

Dongen kent een bloeiend vrijwilligersleven. De vele sport- en culturele voorzieningen en de goede onderwijsfaciliteiten zorgen ervoor dat onze inwoners met veel plezier in Dongen (willen blijven) wonen. Hoe zetten we de verbindende kracht van sport in voor de toekomst? Hoe houden we sportvoorzieningen betaalbaar en van goede kwaliteit? Hoe spelen we in op trends en ontwikkelingen? Daarover gaan we graag met inwoners, ondernemers en verenigingen in gesprek. Met als doel: komen tot een sportvisie voor Dongen.

De sportvisie zetten we op aan de hand van vier thema's. Per thema organiseren we twee bijeenkomsten tussen november 2018 en april 2019.  De eerste data per thema zijn gepland op onderstaande dagen. De tweede bijeenkomst per thema volgt in maart/april 2019. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur. De locatie van de avonden volgt zo spoedig mogelijk.

Thema 1: Sportstimulering: 27 november 2018
Hoe stimuleren we deelname aan sport en sportief bewegen? De inzet van de combinatiefunctionaris, de aansluiting tussen sport en onderwijs, het project Jongeren op Gezond Gewicht en de ontwikkeling van sporttalent staan op de agenda.

Thema 2: Toekomst van de sportvereniging: 4 december 2018
Hoe zorgen we samen voor toekomstbestendige sportverenigingen? Samenwerking tussen verenigingen, verenigingsondersteuning, inzet van vrijwilligers, open verenigingen en een veilig sportklimaat komen aan bod.

Thema 3: Sport als middel: 11 december 2018
Sport als middel: Op welke manieren kunnen we sport inzetten om maatschappelijke doelen te behalen? Toegankelijkheid van sport voor iedereen, armoedebeleid, inclusiviteit, gezonde leefstijl en de brede maatschappelijke rol van verenigingen zijn belangrijke onderwerpen hierin.

Thema 4: Sportaccommodaties: februari 2019 (datum volgt)
Hoe komen we tot duurzame sportvoorzieningen voor de toekomst van Dongen? De resultaten van de ruimtelijke scan sportvoorzieningen, duurzaamheid, sport in de openbare ruimte en multifunctioneel gebruik staan op de agenda.

Aanmelden
We nodigen u van harte uit om bij deze avonden aanwezig te zijn. Laat u ons weten of u aanwezig bent? Uw aanmelding stuurt u naar jannie.willemse@dongen.nl.

Ruimtelijke scan
Een ruimtelijke scan van alle sport- en beweegvoorzieningen maakt deel uit van de sportvisie. Binnen de ruimtelijke scan kijken we naar de sport- en beweegvoorzieningen die we nu nodig hebben binnen de gemeente, maar ook naar de behoefte in de toekomst. Ook onderzoeken we de mogelijkheden tot sporten en bewegen in de openbare ruimte. De ruimtelijke scan wordt opgezet door bureau Kragten. De ruimtelijke scan is half januari 2019 klaar. De inspraakavond rondom sportaccommodaties heeft daarna plaats, zodat we de resultaten kunnen bespreken.

Jongerencafé
Waar hebben jonge sporters behoefte aan? Welke sportvoorzieningen zijn in Dongen nodig in de toekomst? Speciaal voor jonge sporters houden we op 16 november 2018 een Jongerencafé Sport. Het jongerencafé heeft plaats in jongerencentrum De Poort van 17:00 uur tot 19:00 uur. Heb je ideeën over sport in Dongen? We horen ze graag. Wij zorgen voor de pizza! Je kunt gewoon binnen lopen; aanmelden is niet nodig.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2018/11/nieuwsitem/denk-mee-praat-mee-over-sporten-in-dongen-399.html