Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Verkeersplan ‘s Gravenmoer vastgesteld

donderdag 21 maart 2019

De hoofdwegen van ‘s Gravenmoer krijgen de komende jaren een nieuwe inrichting. Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt en het dorpse karakter wordt versterkt. Afgelopen week stemde het college van burgemeester en wethouders in met het Verkeersplan ‘s Gravenmoer. In dit plan staan de uitgangspunten en principevoorstellen voor het opnieuw inrichten van de doorgaande straten in het dorp.

In ‘s Gravenmoer geldt op veel hoofdwegen een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, maar in de praktijk rijdt het verkeer harder. Ook is er vrij veel vracht- en landbouwverkeer. Bewoners in het dorp ervaren als gevolg hiervan verkeersonveilige situaties en overlast door geluid en trillingen. Via een burgerinitiatief kregen zij dit onderwerp op de agenda en medewerking om tot een pakket aan maatregelen te komen.

Participatie

Het Verkeersplan is tot stand gekomen na een intensief participatieproces. Een klankbordgroep van inwoners, ondernemers en organisaties zoals de dorpsraad, de heemkundekring en de ZLTO heeft onder begeleiding van een extern bureau voorstellen gemaakt. Eind vorig jaar werden de voorstellen tijdens een informatieavond in de Geubel  gepresenteerd en positief ontvangen. 

Hoofdwegen

Naast het vaststellen van het Verkeersplan heeft het college ook een volgorde bepaald voor de aanpak van de hoofdwegen: Hoofdstraat, Vaartweg, Waspikse Weg, Wilhelminalaan, Molendijk (gedeelte open verharding), Wielstraat, Molendijk (gedeelte met asfalt en slingerplateau) en Julianalaan. In 2017 nam de gemeenteraad het besluit dat de Hoofdstraat - gezien de kwaliteit van het wegdek - als eerste moet worden aangepakt. Ook besloot de raad dat er om het jaar een straat wordt vernieuwd, zodat ‘s Gravenmoer bereikbaar blijft en niet jarenlang aaneengesloten overlast heeft.

Voorlopige volgorde

Bij het bepalen van de volgorde is gekeken naar de kwaliteit van de bestrating, de bomen, de openbare verlichting en de riolering. Ook is bijvoorbeeld gekeken naar de geregistreerde ongevallen en naar bouwontwikkelingen zoals het Integraal Kindcentrum op de locatie Wielstraat en de nieuwbouw op de locatie Waspikse Weg. De volgorde is nog voorlopig. Er moet ruimte  zijn om in te spelen op ontwikkelingen. Elk jaar wordt de volgorde afgewogen en elk jaar wordt een straat aangedragen voor de begrotingsbehandeling.

Informatiebijeenkomst

De plannen voor de herinrichting zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Per hoofdweg moet worden bekeken wat er moet gebeuren. De kaders staan in het Verkeersplan. Binnenkort volgt een startbijeenkomst voor het opstellen van een ontwerp voor de Hoofdstraat.  Bewoners, ondernemers en organisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in het voorjaar van 2020 beginnen.

Meer informatie 

Het vastgestelde Verkeersplan kunt u lezen hier lezen. 

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2019/03/nieuwsitem/verkeersplan-s-gravenmoer-vastgesteld-451.html