Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Hoogspanningsverbinding 380kV

woensdag 15 mei 2019

Netbeheerder TenneT heeft plannen voor een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding 380kV. Deze hoogspanningsverbinding maakt deel uit van het traject Rilland-Tilburg. TenneT legt deze nieuwe verbinding in opdracht van het ministerie van Economische Zaken aan.

Projectboek

TenneT heeft het afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het verbeteren van het voorkeurstracé 380kV. Inwoners van 's Gravenmoer, verenigd in een bewonersgroep, hebben in werkateliers verbeteringen aangedragen. Op basis van dit participatieproces heeft TenneT projectboek 3 gemaakt. Hierin staan verbeteringen voor de uitwerkingsvarianten voor de betrokken gemeenten. Dit projectboek wordt later dit jaar beoordeeld door de minister.

Voor 's Gravenmoer zijn in het projectboek twee verbetervarianten (geel en blauw) opgenomen. De zogeheten 'knik'-variant waar de bewonersgroep zich hard voor heeft gemaakt staat niet in het projectboek. Ook is de wens van de bewonersgroep om de nieuwe en bestaande masten in het zelfde type uit te voeren, niet opgenomen in het projectboek. TenneT heeft deze wensen afgewezen op basis van criteria die worden gehanteerd.

Collegebesluit

Met de dorpsraad en de bewonersgroep 's Gravenmoer heeft het college op 11 en 13 mei gesprekken gevoerd. In de vergadering van dinsdag 14 mei heeft het college besloten er voor te pleiten om de knik-variant en het gebruik van een eenduidig masttype voor de bestaande en nieuwe, extra hoogspanningsverbinding op te nemen in projectboek 3, zodat deze ook kunnen worden beoordeeld door de minister. Dit is gezien de fase van het proces maximaal haalbaar en daarom staat de bewonersgroep (waar de dorpsraad in vertegenwoordigd is) hier achter.

Binnen de verbeteringen die er nu liggen en al in projectboek 3 zijn opgenomen, is het college voorstander van de 'gele' variant. Deze variant bundelt de hoogspanningsverbindingen strakker. Hierdoor wordt de afstand tot de dorpskern 30 meter groter en er wordt één gevoelige bestemming in 's Gravenmoer vrij  gespeeld. Het college pleit bovendien voor een goede landschappelijke inpassing, natuurcompensatie en monitoring van het gebruik van de nieuwe hoogspanningsverbinding, waaronder de netwerkbelasting, magneetveldzones en gezondheidseffecten.

Hoe gaat het proces verder?

Het standpunt van het college zal worden ingebracht bij de vergadering van de Samenwerkende Overheden op 22 mei aanstaande. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 18 gemeenten, waterschappen en de provincie. Zij brengen eind mei/begin juni een gezamenlijk advies over aan de minister. De verwachting is dat de minister nog voor de zomervakantie een besluit neemt over het tracé.

Raadsvergadering 16 mei

Voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag is een verzoek tot toevoeging van het onderwerp 380kV ingediend. Dat betekent dat het onderwerp na instemming van de raad als extra agendapunt kan worden toegevoegd. Daarmee kan de raad in gesprek gaan over de stand van zaken van dit dossier. Enkele bewoners hebben zich gemeld om in te spreken tijdens de raadsvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal (Hoge Ham 62) en is openbaar.

Meer informatie

Wilt u achtergrondinformatie over het tracé van de hoogspanningsmasten?

Kijk dan op de website van TenneT: https://www.zuid-west380kv.nl/oost.

Op projecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost-projectboek-3/uitwerkingsgebied-9-s-gravenmoer/ licht TenneT uitwerkingsgebied 's Gravenmoer toe.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2019/05/nieuwsitem/hoogspanningsverbinding-380kv-466.html