Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Eikenprocessierups: overlast neemt af

maandag 29 juli 2019

Het aantal meldingen van overlast van de eikenprocessierups neemt af en ook het aantal nesten dat wordt verwijderd is de laatste weken gedaald. Het grootste deel van de rupsen heeft zich verpopt en komt nu uit als vlinder. 

Blijf alert
Ondanks dat het aantal nesten afneemt blijft het opletten. Nog steeds bevinden zich nesten in de bomen die kunnen zorgen voor overlast. De gemeente Dongen blijft bezig met het opzuigen van de nesten. Gebieden waar de overlast het ergst was, (Kanovijver, Trimbos, De Vennen, De Bergen) zijn inmiddels weer goed te bezoeken. Blijf echter om u heen kijken en laat kinderen niet in de bomen klimmen.

Extra controles 
De gemeente voert extra controles voorafgaand aan de Zomerspelen. Gebieden waar de Zomerspelen veel gebruik van maken worden extra gecontroleerd en waar nodig worden nesten verwijderd. De gemeente Dongen blijft hierover in nauw contact met de organisatie van de Zomerspelen. Op dit kaartje staan locaties waar sowieso gespeeld kan worden. 

Pilot nieuwe preventieve bestrijdingsmaatregel
Sinds enkele dagen hangen er kastjes in een aantal bomen binnen de gemeente. De kastjes zijn een mogelijke nieuwe preventieve maatregel om de eikenprocessierups te bestrijden, waardoor overlast wordt geminimaliseerd. Dit is een pilot van het bedrijf Storix Boombeheer uit Waalwijk. In deze kasten worden eiken processierupsnesten geplaatst samen met sluipwespen en sluipvliegen. Deze natuurlijke vijand van de rups zorgt ervoor dat de rupsen het niet overleven. De kastjes hangen in de Bergen, omgeving van de Vennen en het Trimbos. Deze locaties zijn gekozen omdat daar het leefgebied voor de sluipwespen en sluipvliegen het meest gunstig zijn. Daarnaast zijn het drukbezochte locaties waar ook veel evenementen plaatsvinden. Na de pilot volgt een evaluatie die moet aantonen of deze nieuwe manier van preventieve bestrijding werkt. 

Veelgestelde vragen eikenprocessierups

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2019/07/nieuwsitem/eikenprocessierups-overlast-neemt-af.html