Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

woensdag 16 oktober 2019

De landelijke “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” is weer opengesteld. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel bouwkundig achteruit gaan. De subsidieregeling heeft betrekking op:
•    onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
•    wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden

De regeling is niet alleen bedoeld voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan er een beroep op deze regeling worden gedaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget en stelt naderhand de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2019 via het digitale subsidiekanaal. Meer informatie over de gehele regeling en het digitaal indienen van een aanvraag kan u vinden op www.monumenten.nl en www.cultureelerfgoed.nl. Ook dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten wordt gesubsidieerd. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek krijgt de eigenaar maximaal € 17.500,- subsidie. De kosten van de haalbaarheidsstudie dienen minimaal € 10.000,- te bedragen (€ 7.000,- wordt dan vergoed). Voor de wind- en waterdichtregeling is de ondergrens eveneens € 7.000,- subsidie; het maximum is € 35.000 subsidie. Ten minste 30% van de kosten van het onderzoek moet de eigenaar dus zelf betalen of op een andere manier financieren. Subsidie kan worden verstrekt tot op het moment dat het subsidieplafond dreigt te worden overschreden.

Gratis ondersteuning
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van herbestemming biedt het Monumentenhuis Brabant gratis ondersteuning aan bij het indienen van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen zaken worden onderzocht die ook echt van belang en nodig zijn. 

Het Monumentenhuis Brabant heeft ruime expertise op het gebied van herbestemmingsonderzoek en wil u graag van dienst zijn. Voor info: h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2019/10/nieuwsitem/subsidieregeling-stimulering-herbestemming-monumenten.html