Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Regio maakt scenario voor zon en wind

donderdag 13 februari 2020

Regio Hart van Brabant, Dongen, Copyright

Op 12 februari werden de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, waar ook Dongen deel van uitmaakt, bijgepraat over de concept Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Onderdeel van deze REKS is een scenario waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie.

Kaart met mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de regio bekend

Tijdens de radenavond is een kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in Hart van Brabant. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. De gebieden zijn het resultaat van een proces, waarbij is gekeken naar de beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. Het is nu nog niet duidelijk in welke gebieden en waar wind- of zonneparken terechtkomen.

Verder uitwerken kaart

Het verder uitwerken van de mogelijkheden is een volgende stap in het proces. Zodra de randvoorwaarden en ideeën voldoende zijn uitgewerkt, kunnen ook inwoners een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het scenario en -op termijn- de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van de transitie gaan ondervinden in hun werk- en leefomgeving.

Uitgangspunten

De kaart is op een aantal uitgangspunten gebaseerd. Zoals de landschappelijke kwaliteit versterken  en geen grootschalige energie opwek in het natuurnetwerk Brabant. Verder wordt gewerkt aan een efficiënt, toekomstbestendig energienetwerk. Tot slot wordt de plaatsing van zonneakkers en windmolens aan andere uitdagingen in de regio gekoppeld, zoals de klimaatverandering, de landbouwtransitie, de mobiliteitsopgave. Met het maken van de plannen zijn onder andere landschapsarchitecten, waterschappen, netbeheerders, natuurorganisaties en 9 gemeenten in de regio sinds april 2019 bezig.

Het zoekproces heeft geleid tot een kaart waarop kansen staan voor het plaatsen van windmolens en zonneparken. In de video hieronder wordt dat verder uitgelegd: YouTube-video: ”Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) uitgelegd”

Waarom?

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe en treffen ze meer mensen. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 50% en in 2050 zelfs met 95%. Naast de vermindering van CO2-uitstoot moeten we ook anders met onze energiebronnen omgaan.

Regionale aanpak

Alle regio’s in Nederland maken nu plannen over hoe en waar ze energie kunnen besparen. Waar ze duurzame energie met zon en wind kunnen opwekken. En welke mogelijkheden er zijn voor het verwarmen van onze huizen zonder gas. Deze plannen komen allemaal samen in een RES, een Regionale Energie Strategie. In onze regio, Hart van Brabant, kijken we ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom heet de RES in de regio Hart van Brabant een REKS: een Regionale Energie- en Klimaat strategie. Met een extra “K” erbij.

Duurzame energie met wind en zon

In de REKS is berekend dat in de regio totaal 1 miljard kilowattuur aan duurzame energie met zon en wind moet worden opgewekt. Daar wordt nu al aan gewerkt door gemeenten, inwoners en ondernemers. Denk aan de voorbereidingen voor een zonnepark op Tichelrijt in Dongen. Maar die initiatieven zijn niet genoeg. Er blijft nog steeds een uitdaging van 450 miljoen kilowattuur over. Dat komt neer op ongeveer 50 kleinere of 30 grote windmolens, 450 hectare zonnevelden of een combinatie daarvan.

Planning

In juni 2020 dienen alle regio’s in Nederland een regionale energiestrategie in bij het rijk. Daarin staan de mogelijkheden om de regio's toekomstbestendig te maken met duurzame energie. De plannen in de strategie worden vervolgens verder uitwerkt. Daarbij volgen ook gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk leidt de REKS tot locaties van energieprojecten, die daarna uitgevoerd gaan worden.

Meer informatie over de REKS staat op de website van de regio Hart van Brabant.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2020/02/nieuwsitem/regio-maakt-scenario-voor-zon-en-wind.html