Logo van Gemeente Dongen

TenneT dialoogavond 380kV: 16 juni in De Geubel

dinsdag 01 juni 2021
TenneT dialoogavond 380kV: 16 juni in De Geubel

In opdracht van de rijksoverheid legt TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Dat is nodig omdat de bestaande verbinding de maximale capaciteit heeft bereikt. Inmiddels is duidelijk welke route de nieuwe verbinding volgt. In september 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) in een brief aan de Tweede Kamer zijn keuze bekend gemaakt over het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Voor onze gemeente is belangrijk dat grondgebied van ’s Gravenmoer en Dongen-Vaart ook deel uitmaakt van dit tracé. 

Begin maart van dit jaar is het concept-landschapsplan gepubliceerd. In dit landschapsplan staan allerlei maatregelen om deze verbinding goed in het landschap in te passen. Denk aan natuurcompensatie en maatregelen die de impact van deze hoogspanningslijn zullen verzachten. Het concept-landschapsplan is een groeidocument. Het wordt de komende tijd ‘gevuld’ op basis van uw inbreng en het overleg met belanghebbenden zoals provincie, gemeenten, dorps- en wijkraden, bewonersgroepen en terreinbeherende organisaties.

Dialoogavond

Namens TenneT hierbij een algemene uitnodiging voor inwoners en belangstellenden: U bent van harte welkom op de dialoogavond die plaatsvindt op 16 juni 2021 van 19.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Locatie: De Geubel in 's Gravenmoer*. 

*Als gevolg van corona-maatregelen van dat moment kan de locatie wijzigen. Mocht dat het geval zijn, dan informeren wij u daar over. 

Vragen en aanmelden 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de contactpersoon voor deze avond: ronald.sutmuller@tennet.eu. U kunt zich ook registreren via tennetccc@tennet.eu. In verband met corona-maatregelen, graag aanmelden uiterlijk 9 juni, met daarbij het aantal personen waarmee u komt. Geef liefst ook aan of u tijd wenst om uw ideeën toe te lichten. Op basis daarvan wordt dan een agenda gemaakt voor de avond. Deze agenda is vanaf 11 juni beschikbaar.

Huidige versie concept-inpassingsplan

De huidige versie van het concept-inpassingsplan vindt u hier: https://www.vanveelen.tv/ZWO380-landschapsplan.pdf  
 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/2021/06/nieuwsitem/tennet-dialoogavond-380kv-16-juni-in-de-geubel.html