Logo van Gemeente Dongen

Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2022-2026

vrijdag 13 mei 2022
Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2022-2026

Voor u ligt het coalitieakkoord ‘Versterken & Vernieuwen’. Een akkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2022- 2026, geschreven door de Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer. In het akkoord beschrijven zij de maatschappelijke opgaven voor onze gemeente. De Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer spreken hun ambities uit over hoe ze de opgaven aanvliegen en oppakken. Een nadere uitwerking en concretisering vindt de komende periode plaats met inwoners, maatschappelijk partners en de gemeenteraad.


Samen met de inwoners
Inwoners en andere politieke partijen zijn afgelopen periode uitgenodigd om mee te denken over aanvullingen en aanpassingen aan het coalitieakkoord. Dit kon zowel digitaal als in gesprek op locatie.

Gemeenteraad
Op donderdag 19 mei zal het Coalitieakkoord besproken worden in de raadsvergadering. Er is de mogelijkheid om met moties het (nieuwe) college (extra) opdrachten mee te geven over de uitvoering van het voorliggende Coalitieakkoord op hoofdlijnen. In deze vergadering wordt ook voorgesteld de beoogd-wethouders te benoemen en de nieuwe kandidaat-raadsleden tot de raad toe te laten.

Vanaf heden is het Coalitieakkoord 'Versterken & Vernieuwen', online te lezen op deze pagina.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/2022/05/nieuwsitem/coalitieakkoord-op-hoofdlijnen-2022-2026.html