Logo van Gemeente Dongen

College: Rem op woonlasten

woensdag 25 oktober 2023
College: Rem op woonlasten

Alle huishoudens (eigenaren en huurders) in de gemeente Dongen krijgen in 2024 een korting van 5% op de afvalstoffenheffing. Dit zijn de kosten voor het ophalen en verwerken van afval. De belasting op het gebruik van de riolering (rioolheffing) blijft gelijk aan die van dit jaar en vorig jaar. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad in de Begroting 2024-2027. De volledige begroting leest u hier

Voor veel van onze inwoners zijn het lastige tijden. De koopkracht staat al geruime tijd onder grote druk. Daarom hebben we ingezet op beheersing van de woonlasten. Voor 2024 zijn we erin geslaagd om de bruto woonlastenstijging voor woningeigenaren bij een gemiddelde WOZ-waarde te verlagen met 39 euro', aldus wethouder financiën René Jansen. Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de OZB (onroerendezaakbelasting) voor woningen en bedrijven in onze gemeente dichterbij het landelijk gemiddelde gebracht.

Samen succesvol

De begroting heeft als titel Samen Succesvol. Dat willen burgemeester en wethouders bereiken door vast te houden aan een financieel stabiele koers. Het beleid is afgestemd op zorgzaam zijn voor zowel elkaar (solidariteit) als voor onze omgeving (duurzaamheid). ,,We gaan door met het versterken en vernieuwen van gemeentelijk beleid en onze manier van werken en samenwerken'', aldus het college.

Onderwijs

Het meeste geld (34 miljoen) wordt de komende jaren geïnvesteerd in het onderwijs met de ontwikkeling en start bouw van de Integrale Kindcentra (IKC’s) Anspach, Heilig Hart, ’s Gravenmoer en Biezenkring.

Wonen

Het college maakt zich sterk voor goede woningen, op de goede plek, voor alle maatschappelijke doelgroepen. Het realiseren van nieuwbouw op de locaties Noorderbunder (300 woningen), Vijf Turven (120) en Wildzang (35) heeft prioriteit. Daarnaast is het de ambitie om 100 flexwoningen versneld toe te voegen aan de woningbouwvoorraad. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor herbestemming en transformatie van bestaande panden.

Verkeer

Om de verkeersveiligheid te vergroten en de doorstroming te verbeteren, heeft in 2024 een reconstructie plaats van de kruising Kardinaal van Rossumstraat/Tramstraat.  De Noorderlaan wordt heringericht voor een goede toegang van nieuwbouwwijk Noorderbunder. Ook een reconstructie van de kruising Wilhelminastraat/Tramstraat is aanstaande. In ’s Gravenmoer wordt de komende jaren geïnvesteerd in Hoofdstraat/Molendijk, Wielstraat en Waspikse weg.

Prioriteiten

Andere prioriteiten in deze begroting zijn: versterken en vernieuwen van armoedebeleid, aanpak van energie-armoede, start van het dorpsteam (opvolger De Entree), ondersteuning ouderen, waarderen van vrijwilligers, start van Cultuurhuis De Cammeleur, extra aandacht voor openbaar groen, bestuurlijke vernieuwing, wijkgericht werken, verduurzaming van woningen, Green Deal/verduurzamen van industrieterrein Tichelrijt, klimaatbestendiger maken van Dongen.

Recordhoogte

In 2024 stijgt de totale gemeentelijke begroting naar 71,7 miljoen. Dat is 5 miljoen meer dan dit jaar en daarmee is sprake van een recordhoogte. In totaal levert de gemeente meer dan 300 diensten en producten aan inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en partners.

Raad

Het is aan de gemeenteraad om de Begroting 2024-2027 vast te stellen. De raad bespreekt het voorstel van het college op 2 en 9 november aanstaande; eerst opiniërend en daarna besluitvormend. Aanvang 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune of kijk en luister live mee via www.dongen.nl/gemeenteraad.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/college-rem-op-woonlasten?tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&tx_news_pi1%5Byear%5D=2023&cHash=82b9947bc2311de5f6bcbed11c2d2269