Logo van Gemeente Dongen

Controle van panden na vondst drugslab Dongen

donderdag 08 februari 2024
Controle van panden na vondst drugslab Dongen

Bron: Rijksoverheid

Op donderdag 8 februari 2024 bezocht het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) van het district Hart van Brabant, samen met de politie en Enexis, een aantal locaties in Dongen, Alphen, Tilburg en Geldermalsen. De integrale controle is georganiseerd naar aanleiding van een eerder aangetroffen drugslab in Dongen en was gericht op signalen van ondermijnende criminaliteit. In totaal zijn 30 panden gecontroleerd, waarbij meerdere overtredingen zijn aangetroffen. 

Meerdere overtredingen

Tijdens de integrale controle zijn woningen en bedrijfspanden gecontroleerd, waarbij is gelet op signalen van ondermijnende criminaliteit, de woonomstandigheden en de wijze van het exploiteren van bedrijfsmatige activiteiten. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd, waaronder illegale bewoning in panden waar geen woonbestemming op zit. In diverse panden waar arbeidsmigranten verblijven zijn nachtregisters aangetroffen die niet op orde waren. Dit is gevaarlijk omdat men dan niet weet hoeveel arbeidsmigranten op dat moment in de woning verblijven. In een aantal van deze locaties is in het verleden diverse strafbare feiten geconstateerd, zoals hennepkwekerijen, en zijn ongewenste vreemdelingen aangetroffen. 

“De gemeenten bekijken welke bestuurlijke maatregelen er genomen gaan worden tegen de geconstateerde overtredingen”, aldus Marnix Bakermans, burgemeester van de gemeente Dongen. 

Ondermijnende criminaliteit vaak dichterbij dan je denkt

Ondermijnende criminaliteit (ook wel ondermijning genoemd) bedreigt ieders veiligheid en heeft een negatief effect op het woongenot en veiligheidsgevoel van alle inwoners. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat vaak dichterbij is dan je denkt. Ondermijnende criminaliteit is als de onderwereld en bovenwereld door elkaar heen(gaan) lopen. Denk aan een crimineel die zijn illegaal verkregen geld gebruikt om legaal zaken te doen. Of een legaal bedrijf dat zich contant laat betalen met geld waarvan de herkomst onduidelijk is. Ondermijning gaat vaak gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Het gaat bijvoorbeeld over de productie en handel in drugs, witwassen, mensenhandel, wapenhandel, milieuvervuiling, fraude en cybercrime. Vaak spannen criminelen 'gewone' mensen voor hun karretje om geld en macht te verwerven. Hun helpers werken bewust of onbewust mee. Buren kijken weg of knijpen een oogje toe. 

BIT Hart van Brabant

De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk werken sinds 1 oktober 2023 samen in de aanpak van complexe handhaving, georganiseerde criminaliteit en ondermijning in het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant. Onder de regie van dit team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarbij reden is om te controleren. Het kan ook gaan om een sterk vermoeden dat er sprake is van misstanden of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Maar ook het zicht krijgen op bepaalde branches of thema’s kan aanleiding zijn om vanuit het BIT controles uit te voeren. Bij controles wordt bijvoorbeeld gekeken naar brandveiligheid, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Wat kun je zelf doen?

Wees je bewust van opvallende of ongebruikelijke signalen in je omgeving. Herken ze en praat erover met elkaar. Uit je zorgen en zeg “nee” tegen criminelen en hun activiteiten. Meedoen met criminele activiteiten is het probleem, níet de oplossing.

Zie je verdachte zaken? 

Meld ze dan bij de wijkagent, via 0900-8844 en bij spoed via 112. Ook anoniem melden is mogelijk. Dat kan via meld misdaad anoniem: telefonisch op 0800-7000 of online op www.meldmisdaadanoniem.nl. Melden helpt!

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/controle-van-panden-na-vondst-drugslab-dongen?tx_news_pi1%5Bmonth%5D=2&tx_news_pi1%5Byear%5D=2024&cHash=baf220e25aba536834af6821a3a9a34f