Logo van Gemeente Dongen

Dongen betaalt energietoeslag en energiebijdrage 2023 uit

donderdag 23 maart 2023
Dongen betaalt energietoeslag en energiebijdrage 2023 uit

De gemeente Dongen gaat het voorschot van €500,- van de energietoeslag 2023 uitbetalen aan inwoners met een laag inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Inwoners met een inkomen vanaf 120% tot 140% van het sociaal minimum kunnen vanaf 3 april de energiebijdrage aanvragen. De energiebijdrage is een eenmalige bijdrage van €600,-. 

Huishoudens met een laag inkomen konden in 2022 een energietoeslag krijgen van 1300 euro. In 2023 komt er een vergelijkbare regeling vanuit het Rijk. De wet die hiervoor nodig is heeft het Rijk waarschijnlijk van de zomer klaar. Om inwoners met een laag inkomen te helpen heeft de gemeente Dongen besloten om alvast het voorschot van 500 euro uit te keren. 

Voorschot Energietoeslag 2023: voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum 

Het voorschot is een vast bedrag van €500,-. Inwoners die in 2022 de energietoeslag ontvingen, krijgen dit bedrag automatisch in mei 2023 op hun rekening gestort. Ook inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die een uitkering ontvangen en/of de Dongen Doet Mee-regeling toegekend hebben gekregen ontvangen in mei 2023 automatisch dit bedrag. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die niet bij de gemeente bekend zijn kunnen het voorschot vanaf 3 april 2023 aanvragen via de pagina 'Energietoeslag'. Aanvragen kan tot 30 juni 2023.

Energiebijdrage: voor inkomens tussen 120% en 140% van het sociaal minimum 

Vanuit het lokale steunfonds wil de gemeente ook inwoners met een inkomen tussen de 120% en 140% van het sociaal minimum tegemoet komen. Zij kunnen vanaf 3 april 2023 de energiebijdrage aanvragen via de pagina 'Energietoeslag'. Dit is een eenmalig bedrag van €600,- per huishouden. Aanvragen kan tot 30 juni 2023.

Wethouder Ankie de Hoon (armoedebestrijding): “In december 2022 heeft het college van de gemeente Dongen ingestemd met een lokaal steunfonds. We hoopten eerder dit jaar inwoners al te kunnen informeren over de energietoeslag 2023. En deze uit te betalen. Helaas besloot het Rijk nog te wachten met een regeling voor 2023. Maar gezinnen die moeite hebben met rondkomen kunnen niet wachten! We willen voorkomen dat mensen nu in de financiële problemen komen. Daarom ben ik blij dat we alsnog onze inwoners die het hard nodig hebben eerder kunnen voorzien van het voorschot van de Energietoeslag 2023 of de energiebijdrage.” 

Lokaal steunfonds

De energiebijdrage is een onderdeel van het lokaal steunfonds. Het steunfonds is er om diegenen te helpen die het hardst worden geraakt. Daarom is een breed pakket met maatregelen opgesteld die aanvullend op de regelingen van de Rijksoverheid zijn. 

Meer informatie en inkomensbedragen

Alle informatie over de energietoeslag en energiebijdrage is vanaf donderdag 23 maart 2023 te vinden op de pagina 'Energietoeslag'.Hier staat ook welk inkomen hoort bij 120% en 140% van het sociaal minimum. Heeft u vragen over de energietoeslag of energiebijdrage? Of maakt u zich zorgen over de (energie)rekeningen die u moet betalen? Neem dan contact op met de gemeente Dongen via hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht?tx_news_pi1%5Bnews%5D=385&cHash=a274b558d7b92fa4a72dd10b6ef41240