Logo van Gemeente Dongen
Marina Starmans-Gelijns

Marina Starmans-Gelijns

Burgemeester
T:
M:

Portefeuille

 • Handhaving en toezicht openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Rampenbestrijding en brandweer
 • Ge√ęscaleerde zorg
 • Dienstverlening
 • Communicatie (incl. gebiedspromotie)
 • Algemene representatie
 • Algehele beleidsco√∂rdinatie
 • Personeel & organisatie
 • Bedrijfsvoering (incl. ICT en facilitaire zaken)
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Beeldende kunst en kunstaankopen

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeesterschap (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege politie-eenheid Zeeland en West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Districtelijke Driehoek
 • Lid Dagelijks Bestuur Hart van Brabant 
 • Lid Algemeen Bestuur Hart van Brabant
 • Lid Toezichtsraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Lid Kascommissie VBG (Vereniging Brabantse Gemeenten)
 • Plaatsvervangend lid van het Congres van lokale overheden van de Raad van Europa. In deze hoedanigheid tevens lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking) en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. 
 • Aandeelhouder Beheersmaatschappij Zwemsport- en recreatieobjecten B.V. (De Vennen)
 • Aandeelhouder Brabant Water N.V.
 • Aandeelhouder N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
 • Voorzitter Burgemeesterskring Midden-Brabant

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht  Zorgbelang Brabant Zeeland (bezoldiging: 4000 euro/jaar)
 • Voorzitter Stichting Herdenking Gesneuvelden Brabant (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Internationaal Festival Tromp Percussion Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Aanbeveling Wacalea Foundation (onbezoldigd)
 • Ambassadeur 'Eet met je hart' (onbezoldigd) 
 • Beschermvrouwe Koninklijke Muziekvereniging Dongen (onbezoldigd)