Logo van Gemeente Dongen
Denise Kunst - van Suijlekom

Denise Kunst - van Suijlekom

Wethouder
T:
M:

Portefeuille

 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Ondersteunend vervoer
 • Welzijn en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Zorgvervoer
 • Kern- of wijkwethouder van: ’s Gravenmoer

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Voorzitter dagelijks bestuur en stuurgroep regiovervoer Bravo
 • Vicevoorzitter bestuurscommisie Jeugd Hart van Brabant 
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Hart van Brabant
 • Lid Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant 
 • Lid AB Regionale Ambulancevoorziening Midden West Brabant 
 • Lid AB GGD Hart voor Brabant 

Nevenfuncties

Bezoldigd: Deeltijd docent Scheikunde bij het Koning Willem II College in Tilburg (tot 1 augustus 2022)