Logo van Gemeente Dongen
Kees de Jong

Kees de Jong

Wethouder (2e loco-burgemeester)
T:
M:

Portefeuille

Bouwen & wonen

 • Woonbeleid
 • Bouwen en bouwvergunningen (incl. toezicht en handhaving)
 • Grondbeleid en exploitatie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (met uitzondering van gebied grenzend aan nieuwe bestemmingsplan Noorderlaan)
 • Transitie buitengebied
 • Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg
 • Monumentenbeleid
 • Huisvesting vluchtelingen
 • Uitvoering Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024)

Openbare ruimte

 • Begraafplaatsen
 • Water en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar groen en wegen
 • Openbare werken

Projecten

 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie Glorieux
 • Project gebiedsvisie Kanaalzone Noord

Kern- of wijkwethouder van:

Klein-Dongen-Vaart en het buitengebied

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Hart van Brabant  
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Fysiek Hart van Brabant 
 • Lid portefeuillehoudersoverleg ROV Hart van Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
 • Lid Drielagenoverleg SWWB (Samenwerking Water West-Brabant) 
 • Lid Drielagenoverleg Hart van Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg Waterschap Brabantse Delta

Nevenfuncties

Bezoldigd: Mede eigenaar agrarisch bedrijf