Logo van Gemeente Dongen
Ankie de Hoon

Ankie de Hoon

Wethouder
T:
M:

Portefeuille

 • Economische promotie en acquisitie
 • Bedrijvenloket en accountmanagement
 • Bedrijventerreinen
 • Ondernemersklimaat (incl. centrumgebied)
 • Participatie en arbeidsmarktbeleid
 • Armoedebeleid
 • Inkomensondersteuning
 • Sociale activering
 • Inburgering en integratie
 • Asielzoekers, statushouders en vluchtelingen
 • Dossier 380 KV
 • Ontwikkeling woningbouwlocatie Noorderlaan
 • Kern- of wijkwethouder van: West I & West II (inclusief toekomstige bebouwing Noorderlaan), Biezen

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Lid AB Diamant groep 
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Hart van Brabant
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Participatie Hart van Brabant

Nevenfuncties

 • Directeur Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur (bezoldigd)