Logo van Gemeente Dongen
René Jansen

René Jansen

Wethouder (1e loco-burgemeester)
T:
M:

Portefeuille

Financiën

 • Financieel beleid
 • Lokale belastingen

Sport & Cultuur

 • Cultuur 
 • Evenementenbeleid
 • Evenementen & vergunningen
 • Sportbeleid en activering
 • Sociaal-cultureel beleid
 • Recreatie en toerisme

Energietransitie & Klimaat

 • Grondstoffenbeleid en afval
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Milieubeheer

Overig

 • Gemeentelijke gebouwen

Projecten

 • Project gebiedsvisie ‘t Blik
 • Implementatie Omgevingswet (tot 1 januari 2024)

Kern- of wijkwethouder van:

 • Kern- of wijkwethouder van: Beljaart, Hoge Akker, Oud Dongen, Centrum

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie Hart van Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur Belastingsamenwerking West-Brabant   
 • Lid Algemeen Bestuur Midpoint Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Fysiek Hart van Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval Hart van Brabant
 • Lid Stuurgroep REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie) Hart van Brabant 
 • Lid Stuurgroep Verduurzamen Amernet   
 • Lid Stuurgroep RBT (Regionaal Bureau Toerisme)
 • Lid commissie COVM (Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis Gilze-Rijen)
 • Bestuurlijk overleg VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) regio Hart van Brabant

Overige nevenfuncties

n.v.t.