Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

N629

Tussen de gemeenten Dongen en Oosterhout komt een nieuwe provinciale weg, de N629. De realisatie wordt in twee fasen aangepakt.

Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind.

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Hiervoor is in juli 2016 het voorkeursalternatief, bundeling Noord, bepaald.

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Voor fase 1 hebben provincie en gemeente Oosterhout begin 2015 gezamenlijk een voorkeursalternatief bepaald. 

Om de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 mogelijk te maken, moesten de ter plaatse geldende bestemmingen worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is op 20 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk. Voor de reconstructie van de aansluiting dienen nog gronden te worden verworven door de provincie. Dit is nog niet volledig rond. Om die reden kan nu nog niet worden aangegeven wanneer met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. In juli 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten een voorkeur uitgesproken voor tracé Bundeling Noord. Een voorkeur die door de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen onderschreven wordt. Tracé Bundeling Noord is vervolgens verder uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP).


Het ontwerp PIP voor de nieuwe N629 ligt vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage. Geïnteresseerden kunnen de plannen vanaf 26 januari digitaal inzien via: www.brabant.nl/ontwerpN629. Een papieren versie ligt ter inzage in het provinciehuis in Den Bosch, de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen (Hoge Ham 62, Dongen) en in het Oostquartier in Oosteind (Provincialeweg 96, Oosteind).

Informatieavond

Op dinsdag 20 februari heeft van 19.00 uur tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Oostquartier (Provincialeweg 96) in Oosteind. Daar zal een toelichting worden gegeven op de inhoud van de plannen en de verdere procedure. Het betreft een inloopavond. U bent van harte welkom om op elk gewenst moment binnen te lopen. Er zijn medewerkers van de provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout aanwezig die u graag een persoonlijke toelichting geven.  

Meer informatie

Meer informatie over project N629 is te vinden via de website van de provincie Noord Brabant via:

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n629-dongen_-oosterhout.aspx

Contact

Contactpersoon provincie: Jeroen van Bremen, omgevingsmanager. Telefoonnummer (06) 27 74 51 93 of per e-mail jvbremen@brabant.nl

Contactpersoon gemeente Dongen: Oscar van Rijn. Telefoonnummer 14 0162 of per e-mail oscar.van.rijn@dongen.nl

Contactpersoon gemeente Oosterhout: Ralf van Haaf. Telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl

Nieuwsbrief

- Januari 2018 (pdf)