Logo van Gemeente Dongen

Bouwen en verbouwen

Bouwkavels

De gemeente Dongen heeft momenteel geen vrije bouwkavels te koop.

(Ver)bouwen

Wilt u een nieuw gebouw of bijgebouw plaatsen? Of veranderingen aanbrengen aan een bestaand pand? Voor bouwen en verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de website Omgevingsloket vindt u hier alle informatie over. 

Bouwtekening

Bouwtekeningen van na 1-1-2010 kunt u inzien op het gemeentehuis.  U dient deze eerst op te vragen door een mail te sturen naar info@dongen.nl.  Graag uw adres en telefoonnummer in de e-mail vermelden. Nadat u bericht heeft ontvangen dat de bouwtekening klaar ligt bij de balie in het gemeentehuis kunt u een afspraak maken om ze in te zien. 

Bouwtekeningen van voor 1-1-2010 zijn digitaal te raadplegen bij het Regionaal Archief Tilburg

Start- of gereedmelding bouw

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Dit formulier is ook geschikt voor controle plaats en peil bouwwerk, keuren grondwerk en keuren van de wapening.

Bouwwerk uitzetten en controle? 

Na het uitzetten van het bouwwerk moet u dit laten controleren. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving via het algemene telefoonnummer 14 0162.

Start- en gereedmelding 

De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste drie werkdagen voor de start van deze werkzaamheden worden meegedeeld. Zodra de bouwwerkzaamheden afgerond zijn moet het bouwwerk gereed gemeld worden nog voordat het in gebruik mag worden genomen.