Logo van Gemeente Dongen

Budget verduurzaming stichtingen en verenigingen

Verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie kunnen tot een maximum van € 7.500,- een eenmalige bijdrage voor verduurzamingsmaatregelen aanvragen in 2023. Dit budget kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Het budget is alleen in 2023 beschikbaar en kan tot en met 30 juni 2023 worden aangevraagd.

Voor verenigingen en stichtingen

De bijdrage is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die:

  • statutair (officieel vastgelegd) in de gemeente Dongen zijn gevestigd;
  • actief zijn op het gebied van sport of (sociaal-)cultureel vlak;
  • over een eigen accommodatie in gemeente Dongen beschikken;
  • hun accommodatie willen verduurzamen. 

Aanvragen van het budget

Verenigingen en stichtingen kunnen vanaf februari 2023 tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Deze kun je invullen via de button 'Aanvragen budget' op deze pagina. 

Bij de aanvraag verzoeken wij u om algemene gegevens zoals naam, telefoonnummer en adres. Zorg daarnaast voor:

  • een kostenopgave (offerte) van de verduurzamingsmaatregelen
  • een globale omschrijving van de verduurzamingsmaatregelen

Binnen zes weken na uw aanvraag hoort u van ons of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit heet een voorlopige toekenning. U ontvangt dan nog niet het budget. Per accommodatie kan slechts één keer een bijdrage worden aangevraagd.

Uitbetaling van de bijdrage

Binnen een jaar na de goedgekeurde aanvraag moet u de facturen bij ons indienen. Dit controleren wij en daarna ontvangt het bedrag van de factuur met een maximum van € 7.500,-

Subsidie van het Rijk

Wij willen u ook graag wijzen op aanvullende subsidiemogelijkheden via het Rijk, zoals de BOSA-regeling voor sportaccommodaties