Logo van Gemeente Dongen

Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2022 - 2026

Beste inwoners,

Voor u ligt het coalitieakkoord ‘Versterken & Vernieuwen’. Een akkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2022- 2026, geschreven door de Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer. In het akkoord beschrijven wij de maatschappelijke opgaven voor onze gemeente. Wij spreken onze ambities uit over hoe we de opgaven aanvliegen en oppakken. Een nadere uitwerking en concretisering vindt de komende periode plaats met inwoners, maatschappelijk partners en de gemeenteraad.

Samen met de inwoners

Inwoners en andere politieke partijen zijn afgelopen periode uitgenodigd om mee te denken over aanvullingen en aanpassingen aan het coalitieakkoord. Dit kon zowel digitaal als in gesprek op locatie.

Gemeenteraad

Op donderdag 19 mei zal het Coalitieakkoord besproken worden in de raadsvergadering. Er is de mogelijkheid om met moties het (nieuwe) college (extra) opdrachten mee te geven over de uitvoering van het voorliggende Coalitieakkoord op hoofdlijnen. In deze vergadering wordt ook voorgesteld de beoogd-wethouders te benoemen en de nieuwe kandidaat-raadsleden tot de raad toe te laten.

Lezen en online reageren

Klik op onderstaande knoppen 'Coalitieakkoord lezen' om het akkoord te lezen. Het coalitieakkoord is een pdf-bestand. Kunt u deze niet openen of om een andere reden niet lezen. Neem dan contact op.