Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen
Bea van Beers

Bea van Beers

Wethouder
T:
M:

Portefeuille

  • Ruimte
  • Wonen
  • Bouwen (incl. vergunningen en toezicht)
  • Grondbeleid
  • Onderwijs en educatie
  • Jongerenbeleid
  • Centrumontwikkeling
  • Afronding energieaanpassing Beljaart Fase 2
  • Project gebiedsvisie Kanaaldijk-Noord

Nevenfuncties uit hoofde van wethouderschap (q.q.)

Bestuurlijk voorzitter namens de samenwerkende overheden voor dossier 380kV, tracĂ© Rilland - Tilburg.