Logo van Gemeente Dongen
Marnix Bakermans

Marnix Bakermans

Burgemeester (waarnemend)
T:
M:

Vanaf 26 september 2023 is Marnix Bakermans waarnemend burgemeester.

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid

 • Handhaving en toezicht openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Rampenbestrijding en brandweer
 • Ge√ęscaleerde zorg

Overig

 • Dienstverlening 
 • Communicatie (incl. gebiedspromotie) 
 • Algemene representatie 
 • Algehele beleidsco√∂rdinatie 
 • Personeel & organisatie 
 • Bedrijfsvoering (incl. ICT en facilitaire zaken) 
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking 
 • Juridische zaken 
 • Beeldende kunst en kunstaankopen 
 • Voorbereiding en totstandkoming opvanglocaties vluchtelingen 

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeesterschap (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege politie-eenheid Zeeland en West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Districtelijke Driehoek
 • Lid Algemeen Bestuur Hart van Brabant
 • Lid Toezichtsraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Aandeelhouder Beheersmaatschappij Zwemsport- en recreatieobjecten B.V. (De Vennen)
 • Aandeelhouder Brabant Water N.V.
 • Aandeelhouder N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Nevenfuncties

 • Raad van Toezicht C- en Q-support (Bezoldigd)
 • Lid Bestuur Vrienden van Museum Krona (Onbezoldigd)
 • Ambassadeur Poppy's (Onbezoldigd)