Logo van Gemeente Dongen

Energietoeslag 2022

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening.

Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming van ongeveer €800,- van de regering: de eenmalige energietoeslag. In juli is deze verhoogd met €500. In totaal gaat het om een bedrag van €1300,-. Gemeenten betalen dit uit. De gemeente Dongen heeft besloten de energietoeslag 2022 voor inwoners van de gemeente Dongen extra te verhogen met €200. Het totale bedrag wordt daarmee €1500. De energietoeslag wordt niet in één keer uitgekeerd, maar verspreid over de maanden.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?

U hoeft niks te doen, u ontvangt de toeslag automatisch van de gemeente. U ontvangt in 2022 in totaal €1500 energietoeslag. In Dongen betalen we de energietoeslag t/m november in termijnen van €100 per maand uit. In december betaalt de gemeente het bedrag wat een huishouden nog tegoed heeft. Wij betalen aan het eind van de maand. Hoeveel een huishouden in december nog krijgt hangt af van hoeveel in totaal dit jaar al ontvangen is. Let op: per huishouden heb je recht op één energietoeslag (alleen de hoofdbewoner). Als er meerdere huishoudens op één adres wonen is er recht op één keer energietoeslag. 

Geen bijstandsuitkering, wel een laag inkomen? 

Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een laag inkomen? Dan kunt u de toeslag bij de gemeente aanvragen. Voor 2022 kunt u de energietoeslag tot 31 december 2022 aanvragen. Dit kan via onderstaande knop 'Energietoeslag aanvragen'. 

In Dongen kunnen huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de eenmalige energietoeslag krijgen. Behalve jongeren tot 21 jaar en studenten. Ook dak- en thuislozen en mensen die in een instelling wonen hebben geen recht op de energietoeslag. Let op: per huishouden heb je recht op één energietoeslag (alleen de hoofdbewoner). Als er meerdere huishoudens op één adres wonen is er recht op één keer energietoeslag. 

Ter verduidelijking hieronder de inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantiegeld (120% van de bijstandsnorm). Valt u binnen deze categorie, dan kunt u de energietoeslag aanvragen.  

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.310,05 € 1.455,67
Samenwonend / Getrouwd  € 1.871,50 € 1.971,05

Energietoeslag aanvragen

Via onderstaande knop 'Energietoeslag aanvragen' kunt u een aanvraag doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Nieuwe energietoeslag 2023

Ook in 2023 komt er een landelijke energietoeslag. Houdt de website van de gemeente Dongen en de informatiekrant in de gaten voor informatie over deze energietoeslag. 
 

Meedoenregeling 'Dongen Doet Mee'

Voor inwoners uit Dongen die minder te besteden hebben is er ook de meedoenregeling 'Dongen Doet Mee'. Behoort u tot de doelgroep van Dongen Doet Mee dan kunnen u, uw partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar een budget krijgen waarmee meegedaan kan worden aan allerlei sociaal-culturele, educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten. De meedoenregeling kunt u hier aanvragen

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Dongen via hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Ook dan kunt u mailen naar hulpbijfinancien@dongen.nl of vraag hulp bij één van de instanties