Logo van Gemeente Dongen

Energietoeslag

Net als in 2022 komt er in 2023 een landelijke energietoeslag. Hiervoor wordt een nieuw wetsvoorstel door de landelijke overheid voorbereid. In het wetsvoorstel staan straks ook de voorwaarden. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat hier pas in juni 2023 meer duidelijkheid over is. De gemeente Dongen gaat het voorschot van €500,- van de energietoeslag 2023 uitbetalen aan inwoners met een laag inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Inwoners met een inkomen vanaf 120% tot 140% van het sociaal minimum kunnen vanaf 3 april de energiebijdrage aanvragen. De energiebijdrage is een eenmalige bijdrage van €600,-. 

Voorschot Energietoeslag 2023

 • Dit voorschot is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 
 • Dit is een bedrag van €500 per huishouden. Dit is een voorschot van een hoger bedrag. Het definitieve bedrag van de energietoeslag 2023 wordt rond de zomer door het Rijk bekendgemaakt.
 • Inwoners die in 2022 de energietoeslag ontvingen, krijgen dit bedrag automatisch in mei 2023 op hun rekening gestort. Ook inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die een uitkering ontvangen en/of de Dongen Doet Mee-regeling toegekend hebben gekregen ontvangen in mei 2023 automatisch dit bedrag. 
 • Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die niet bij de gemeente bekend zijn kunnen vanaf 3 april 2023 zelf een aanvraag doen via www.dongen.nl/energietoeslag. Dit kan eenmalig, tot en met 30 juni 2023.

Wat is 120% van het minimum inkomen?

In de tabel staat hoeveel uw inkomen mag zijn voor de energietoeslag.
120% van het netto minimuminkomen inclusief vakantiegeld, alimentatie en 13e maand/bonus:

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande (ouder) 1.434,79
Gehuwd/samenwonend €  2.049,70
   
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande (ouder) € 1.596,80
Gehuwd/samenwonend € 2.168,64

Energiebijdrage 2023

 • Deze bijdrage is bedoeld voor inwoners met inkomen tussen 120% en 140%. 
 • Dit is een eenmalig bedrag van € 600,- per huishouden.
 • De energiebijdrage is voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 140% van het sociaal minimum.
 • Inwoners met een inkomen tussen de 120% en 140% van het sociaal minimum kunnen vanaf 3 april 2023 een aanvraag indienen via www.dongen.nl/energietoeslag. Dit kan eenmalig, tot en met 30 juni 2023.

Wat is 140% van het minimum inkomen?

In de tabel staat hoeveel uw inkomen mag zijn voor de energiebijdrage.
140% van het netto minimuminkomen inclusief vakantiegeld, alimentatie en 13e maand/bonus:

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande (ouder) € 1.673,92
Gehuwd/samenwonend € 2.391,31
   
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande (ouder) € 1.862,94
Gehuwd/samenwonend € 2.530,08

 

Energiebijdrage aanvragen kan als:

 • U in de gemeente Dongen woont.
 • U 21 jaar of ouder bent.
 • U in een zelfstandige woonruimte woont.
 • De energienota op uw naam staat en door u wordt betaald in uw huishouden.
 • U een laag inkomen heeft (in de tabel op deze pagina staat welk bedrag voor u geldt). 
 • U minimaal 3 maanden een laag inkomen heeft op de datum van de aanvraag.

Goed om te weten:

 • U kunt aanvragen tot en met 30 juni 2023.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Als het aantal aanvragen hoog is, dan kan de antwoordtijd oplopen tot maximaal 14 weken.
 • Uw vermogen wordt niet meegerekend.
 • U kunt hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Kijk voor de mogelijkheid op Gemeente Dongen: Digitale hulp
 • U kunt voor uitleg over wat u moet inleveren bij de aanvraag bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 0162. 

Wie komt niet in aanmerking:

 • Inwoners zonder woning (dak- en thuislozen).
 • Inwoners die verblijven in een inrichting of een verpleegtehuis. 
 • Studenten (zie verder op deze pagina).
 • Jongeren onder 21 jaar, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) niet in hun onderhoud kunnen voorzien. 

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de energietoeslag of maakt u zich zorgen over de (energie)rekeningen die u moet betalen? Neem dan contact op met de gemeente Dongen via hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162.

Meedoenregeling 'Dongen Doet Mee'

Voor inwoners uit Dongen die minder te besteden hebben is er ook de meedoenregeling 'Dongen Doet Mee'. Behoort u tot de doelgroep van Dongen Doet Mee dan kunnen u, uw partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar een budget krijgen waarmee meegedaan kan worden aan allerlei sociaal-culturele, educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten. De meedoenregeling kunt u hier aanvragen