Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Hoek Hoge Ham 120 - Geer

Burgemeester en wethouders van Dongen geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie hoek Hoge Ham 120 - Geer in Dongen.

Ontwerpbestemmingsplan hoek Hoge Ham 120 - Geer

Aan de Hoge Ham 120 staat een voormalig winkelpand dat recentelijk is gerenoveerd en verbouwd tot woning. Achter dit pand, evenwijdig aan de Geer, ligt een tuin. De initiatiefnemer is voornemens om in de tuin aan de Geer twee nieuwe woningen te realiseren en op de verdieping van het pand aan de Hoge Ham 120 een tweede woning (appartement) toe te voegen. De beoogde ontwikkeling is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Doel van het bestemmingsplan 'Hoek Hoge Ham 120 en Geer' is om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 8 februari 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl(IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000055-OW01).

U kunt de stukken ook hieronder raadplegen of downloaden:

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  • schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
  • mondeling, na afspraak met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting in juni 2019 over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie                                                                                                                             

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.