Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Ontwerp uitwerkingsplan De Beljaart, fase 5

Het ontwerp uitwerkingsplan De Beljaart, fase 5 voorziet in het realiseren van maximaal 65 woningen binnen het plangebied van fase 5 van De Beljaart. Aan de noordoostzijde grenst het plangebied aan de straat Veenmos. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de straat Achterhuizen; de Beljaartlaan vormt de begrenzing van de noordwestzijde. De zuidwestzijde van het plangebied grenst aan de percelen Lage Ham 10 en Achterhuizen 3. Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'De Beljaart’. De beoogde ontwikkeling past niet rechtstreeks in dit bestemmingsplan onder meer omdat er voor woningbouw een uitwerkingsverplichting is opgenomen. 

Ter inzage

Op grond van artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerp uitwerkingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 26 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. 
Het ontwerp uitwerkingsplan is digitaal in te zien via deze website met IMRO-nummer: NL.IMRO.0766.BPU202000017-OW01.

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 

  • schriftelijk, ter attentie van: het college van burgemeester en wethouders, postbus 10153, 5100 GE in Dongen, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan De Beljaart, fase 5". U kunt uw reactie ook per mail aanleveren via  info@dongen.nl;
  • mondeling, na afspraak met mevrouw J.H. Rijken–de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De eventuele zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve uitwerkingsplan. Het college van burgemeester en wethouders beslist naar verwachting eind augustus 2020 over de vaststelling van het uitwerkingsplan.

Informatie     

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.