Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Hoek Houtstraat-Industriestraat + Textielstraat 8 e.o.

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het omklappen van de bestemmingen. Zo wordt de huidige winkel een (afhaal)magazijn en het huidige afhaalmagazijn (voormalig Bald-complex) wordt winkel. Daarnaast is het in het kader van een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk dat de Metaalstraat wordt afgesloten en de rotonde Textielstraat-Steenstraat-Zandeweg wordt opgewaardeerd naar een knierotonde.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 23 maart 2018 tot en met donderdag 3 mei 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

(IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2018000046-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

-       schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
-       mondeling, na afspraak met de heer B.W. Lambooij van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: bernard.lambooij@dongen.nl

Vervolgprocedure

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting medio 2018 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie                                                                                                                             

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer B.W. Lambooij van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: bernard.lambooij@dongen.nl