Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Kloostercomplex Dongen, fase 1

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van 40 zorg-wonen appartementen in de directe nabijheid van het moederhuis van de congregatie Zusters Franciscanessen.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure overeenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken

U kunt de bijbehorende stukken hieronder downloaden:

De stukken liggen tevens van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis.

Zienswijze

Van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017 kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen, bij voorkeur per e-mail. U kunt gebruik maken van het adres info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kloostercomplex Dongen, fase 1'.

Bent u niet in de gelegenheid om uw zienswijze per e-mail naar voren te brengen, dan kunt u uw schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeenteraad van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen.

U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken na afspraak met de heer L. Langenberg of de heer B.W. Lambooij van het team Beleid. Maak een afspraak door te bellen naar 14 0162. 

Vervolgprocedure

De eventuele zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Beleid via telefoonnummer 14 0162.