Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan Perceelsplitsing Lage Ham 160

Initiatiefnemer heeft gevraagd om het splitsen van het perceel Lage Ham 160 en een nieuwbouwwoning toe te staan. Het ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 160 voorziet in het planologisch mogelijk maken van het realiseren van één nieuwbouwwoning op het perceel.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000056-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen  van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 12 september 2019 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.