Logo van Gemeente Dongen

De Beljaart

De Beljaart is een nieuwbouwwijk aan de noordkant van Dongen. Het bestemmingsplan De Beljaart is vastgesteld op 13 november 2008. Het is een zogenoemd globaal bestemmingsplan. Dat betekent, dat de gewenste bestemming - woningbouw en enkele maatschappelijke doeleinden - in hoofdlijnen is vastgelegd. De bouw gebeurt in fases en per bouwfase wordt het globale plan verder uitgewerkt.

Stukken

U kunt de bijbehorende stukken hieronder downloaden:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Beleid via telefoonnummer 14 0162.