Logo van Gemeente Dongen

De Beljaart, fase 2 (uitwerkingsplan)

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 6 oktober 2009 besloten om het uitwerkingsplan De Beljaart, fase 2 vast te stellen. Het uitwerkingsplan 'De Beljaart, fase 2' is 28 november 2009 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Stukken

U kunt de bijbehorende stukken hieronder downloaden