Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Eindsestraat 24

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan Eindsestraat 24

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Dongen Buitengebied is voor het perceel Eindsestraat 24 niet de feitelijke situatie bestemd. De bestaande loods is niet geheel in het bouwvlak opgenomen. De gemeente Dongen is voornemens deze situatie te herstellen in het bestemmingsplan Eindsestraat 24.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

U kunt de stukken ook hier downloaden:

- Ontwerpbesluit

- Dongen Buitengebied herziening Eindsestraat 24

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000064-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;

- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;

- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 12 maart 2020 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.