Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Starterslening

De gemeente Dongen kent voor starters die een woning willen kopen de Opstartlening. De Opstartlening is maximaal € 18.000. Het gaat om een renteloze lening die je kunt gebruiken voor het kopen van een nieuwbouwwoning, een bestaande woning of je huidige huurwoning.

Voorwaarden

 • Je bent verblijfsgerechtigd in Nederland en
 • Je staat in één van de gemeenten in de regio Hart van Brabant ingeschreven, te weten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg of Waalwijk en
 • Je koopt een woning in de gemeente Dongen
 • De reden van koop is: 
  a. voor het eerst zelfstandig wonen
  b. kopen i.p.v. huren; je laat dan in een van de hierboven genoemde gemeenten een huurwoning achter met een lagere huurprijs dan € 635,05 (prijspeil 1 januari 2017)
  c.  voor het eerst een koopwoning kopen in Dongen van een corporatie met toepassing van Slimmer Kopen (een kortingspercentage op de koopsom). De koopsom mag na korting niet meer dan € 185.000 bedragen.
  d. een echtscheiding: je vormt een nieuw zelfstandig huishouden. In dat geval geldt ook bepaling b.
 • Woon je niet in de regio Hart van Brabant, maar heb je vroeger minstens 5 jaar in Dongen gewoond en woont een van je ouders of wonen je ouders nog steeds in Dongen? Dan kun je toch in aanmerking komen voor de Dongense Opstartlening.

Let op:

De opstartlening wordt verstrekt voor een periode van 5 jaar en is in deze periode rente- en aflosvrij. Na 5 jaar vindt een inkomenstoets plaats. Als daaruit blijkt dat het gezinsinkomen niet toereikend is om de lasten te dragen, dan wordt de lening niet teruggevorderd en met 5 jaar verlengd. Blijkt uit de inkomenstoets dat het gezinsinkomen voldoende is gestegen om de lasten van de opstartlening zelf te gaan dragen, dan wordt de lening teruggevorderd.

Is deze laatste situatie voor jou van toepassing en ga je een aanvullende hypotheek afsluiten om de terugvordering te financieren? Houd er dan rekening mee dat alleen de oorspronkelijke lening in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek en de aanvullende financiering niet.

Voorwaarde voor de hypotheekrenteaftrek is namelijk dat de restantschuld van de lening op 31 december in een jaar lager moet zijn dan de schuld op 1 januari van hetzelfde jaar. Een aanvullende financiering valt niet onder box 1, maar onder box 3 van de inkomstenbelasting en die box kent minder aantrekkelijke voorwaarden.

Hoe hoog is de Opstartlening?

 • Bij een inkomen tot € 25.000: € 18.000
 • Bij een inkomen van € 25.000 tot € 30.000: € 15.000
 • Bij een inkomen van € 30.000 tot € 35.000: € 12.000
 • Bij een inkomen van € 35.000 tot € 40.000: € 9.000

Koopsom en Nationale Hypotheek Garantie

De koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 185.000 . De maximale hypotheek, waarbij nog een Opstartlening mogelijk is, mag niet meer bedragen dan € 199.800. De hypotheek moet worden aangegaan met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Kijk voor meer informatie op www.nhg.nl. Elke vijf jaar toetst de gemeente je inkomen. Als blijkt dat je de lening kunt terug betalen, dan vordert de gemeente deze terug. Je betaalt de lening in ieder geval terug bij verkoop van de woning.

Opstartlening aanvragen

Informeer eerst bij de gemeente of je voor een Opstartlening in aanmerking komt. Zo ja, dan vul je het aanvraagformulier in en stuur je dit, voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen, naar de gemeente. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. Voor meer informatie over de Opstartlening kun je terecht bij team Beleid, telefoon 14 0162 of e-mail: info@dongen.nl.