Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Participatiewet

De gemeente ondersteunt mensen bij het vinden van werk en inkomen. Dit is vastgelegd in de Participatiewet.

Doel participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een bijstandsuitkering (Participatiewet) of mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). De gemeente kijkt naar ieders vermogen om bij te dragen aan de samenleving.

Aanvragen van een uitkering

Op grond van de Participatiewet kunt u bij de gemeente terecht voor een bijstandsuitkering als u niet zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud. Meer informatie over het aanvragen van een uitkering leest u hier.

Tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan kun je de aanvraag niet via www.werk.nl indienen. Persoonlijk melden bij het UWV-Werkbedrijf (Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg) is dan noodzakelijk.

Voor zelfstandigen die (tijdelijke) financiƫle problemen hebben, is ook bijstand mogelijk. Hier vindt u meer informatie over een Bbz- en IOAZ-uitkering.

Banenafspraak

U kunt een Indicatie banenafspraak krijgen, als u door een ziekte of een handicap niet minimaal het minimumloon kunt verdienen.

Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creƫren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap.

Krijgt u een Indicatie banenafspraak? Dan valt u onder de doelgroep van deze banenafspraak. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Voor een baan uit de banenafspraak neemt u contact op met uw gemeente.

Als u een Indicatie banenafspraak heeft, dan nemen wij u op in het doelgroepregister.

Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een ziekte of handicap realiseren.

Werkgevers kunnen met het Burgerservicenummer opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. En of hij dus meetelt voor de banenafspraak. Ook burgers met een Indicatie banenafspraak en gemeenten kunnen opvragen of iemand is opgenomen in het doelgroepregister.

Het UWV beoordeelt of u wordt toegelaten tot het doelgroepregister. Om in aanmerking te komen voor een Indicatie Baanafspraak kunt u een 'Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen' indienen.

Dongen Werkt!

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedereen die kan werken aan de slag gaat en daar waar nodig ondersteund wordt. Deze ondersteuning wordt geboden door Dongen Werkt! Meer informatie over Dongen Werkt.

Adviesraad Participatiewet

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over alle zaken die de Participatiewet aangaan. De Adviesraad volgt de uitvoering van het beleid door het college op de voet. Meer informatie vindt u op de pagina over de Adviesraad Participatiewet