Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Meedoenregeling Dongen

Met de inzet van de Meedoenregeling kunnen inwoners van de gemeente Dongen, met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, meedoen in de maatschappij. De Meedoenregeling is bedoeld voor educatieve, sportieve of sociaal-culturele activiteiten. U kunt hierbij denken aan: het lidmaatschap van sport- en ontspanningsverenigingen, muziekonderwijs of de aanschaf van een museumjaarkaart.

Voor wie?

Voor inwoners van de gemeente Dongen die minder te besteden hebben is er de Meedoenregeling Dongen. Heeft u recht op de Meedoenregeling dan kunnen u, uw partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar een budget krijgen waarmee meegedaan kan worden aan allerlei sociaal-culturele, educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten. Bijvoorbeeld lid worden van de bibliotheek of een (sport) vereniging, meedoen aan de Zomerspelen of een bezoek brengen aan het theater of een pretpark. U en uw gezinsleden krijgen allemaal een eigen budget. Kost de activiteit meer dan u aan budget heeft, dan legt u de rest zelf bij. Kost de activiteit minder, dan kunt u het restant voor een andere activiteit gebruiken.

Voorwaarden Meedoenregeling Dongen 2018

 • U bent inwoner van Dongen

 • Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan de 120% van het sociaal minimum en uw vermogen is niet hoger dan toegestaan.

Geen recht op Meedoenregeling Dongen 2018

 • Als u student bent van 18 jaar of ouder en recht hebt op studiefinanciering op grond van de WSF en de WTOS

 • Als u in 2018 al een financiële bijdrage heeft gehad vanuit het Minimafonds

 • Als u op andere wijze in de kosten kan of hebt voorzien.

Hoogte van het Meedoenbudget  

 • Per kalenderjaar bedraagt het budget van de Meedoenregeling Dongen:
 1. € 100 voor kinderen tot 4 jaar

 2. € 200 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.

 3. € 300 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar

 4. € 175 voor personen van 18 jaar of ouder.

 • Het bedrag is een persoonsgebonden budget en kunt u dus niet overdragen aan andere personen, ook niet binnen uw gezin. 

Aanvragen Meedoenregeling

Voor meer informatie of het aanvragen van de Meedoenregeling kunt u op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur (telefonisch) contact opnemen met De Entree. Dat kan via telefoonnummer 14 0162.
U kunt ook gewoon even binnenlopen, zonder afspraak, aan de Hoge Ham 104. Mailt u liever? Ook dat is mogelijk via entree@dongen.nl. Kijk voor meer informatie over De Entree op de website

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Voor uw kinderen die in groep 7 en 8 (basisonderwijs) of op het voorgezet onderwijs zitten, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor het aanschaffen van een computer. Ook is het mogelijk bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen aan te vragen voor kosten van bijvoorbeeld schriften, schrijfgerei, een boekentas en dergelijke.
Neem contact op met De Entree voor een aanvraag bijzondere bijstand. U kunt zonder afspraak langskomen aan de Hoge Ham 104, u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0162 of een mail sturen naar entree@dongen.nl. Kijk voor meer informatie over De Entree op de website