Logo van Gemeente Dongen

Mantelzorg

Elke dag zorgen in Dongen enkele duizenden mensen voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. We noemen hen 'mantelzorgers'.

Mantelzorgwaardering

De gemeente Dongen waardeert hun inzet zeer en bedankt mantelzorgers een keer per jaar met de ‘mantelzorgwaardering’. Bent u ook mantelzorger? Dan kunt u een mantelzorgwaardering aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient degene voor wie u zorgt in de gemeente Dongen te wonen.

De mantelzorgwaarderingsbonnen van 2017 kunnen ingeleverd worden tot 1 juli 2018.

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. In de gemeente Dongen zijn er verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar. Mantelzorgondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit advies over de verzorging, hulp bij het organiseren van de zorg, tijdelijke overname van de zorg en financiële ondersteuning.

ContourdeTwern

ContourdeTwern Dongen helpt u bij het vinden van antwoorden en vragen en bij het aanpakken van problemen. Zij organiseren ook bijeenkomsten waar u andere mantelzorgers kunt ontmoeten, ervaringen kunt uitwisselen en waar u even kunt bijkomen. En als de mantelzorg te zwaar wordt, kunnen vrijwilligers deze zorg even overnemen. Zij geven u de ruimte om iets voor uzelf te doen.

Meer informatie over mantelzorgondersteuning door ContourdeTwern.

Verzekering

Bent u mantelzorger in de gemeente Dongen? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. De informatie over de verzekering vindt u hier.