Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

N629

Tussen de gemeenten Dongen en Oosterhout komt een nieuwe provinciale weg, de N629. De realisatie wordt in twee fasen aangepakt.

- Fase 1 (Oosterhout-Oosteind) betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg in Oosteind. Hiervoor werd het bestemmingsplan in 2016 afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

- Fase 2 (Oosteind-Dongen) betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg in Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. De uitvoering van de werkzaamheden begint zodra de behandeling van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de Raad van State is afgerond. Naar verwachting gebeurt dat in oktober 2019.

Actueel

Fase 1a van het project N629-Aansluiting Oosterhout gaat op maandag 12 augustus 2019 van start. Aannemer Heijmans Infra BV combineert de werkzaamheden voor de N629 met werkzaamheden aan de Bovensteweg in de gemeente Oosterhout. Tot 9 september 2019 is de gehele Bovensteweg vanaf de Burgemeester Elkhuizenlaan tot aan de westelijke op- en afrit van de A27 gesloten. De voegen tussen de betonplaten van de tunnelbak van de Bovensteweg zijn in de loop der jaren in kwaliteit achteruit gegaan. Dit levert geluidsoverlast voor de omwonenden op. Heijmans gaat in opdracht van de gemeente Oosterhout de voegen in de tunnelbak aanpakken om de geluidsoverlast terug te dringen. Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A27 en A59 en via het Oosterhoutse hoofdwegennet. Na deze eerste fase is de tunnelbak opgeknapt en van asfalt voorzien. De Bovensteweg van en naar de A27 is met één rijstrook verbreed en ook voorzien van asfalt.

Fase 1b
Fase 1b begint vanaf half september en betreft het gedeelte vanaf de westelijke op- en afrit A27 tot aan de verkeerslichten aan de oostzijde van de A27. Daar wordt een geheel nieuw tracé voor de N629 aangelegd tot aan de bocht in de Ekelstraat. Daarvoor wordt een extra viaduct over de A27 aangelegd. Ook wordt een zogeheten turbokluifrotonde gerealiseerd waar de N629 als doorgaande route met een viaduct overheen komt te liggen. Dit is ter plaatse van de op- en afrit aan de oostzijde van de A27. Ook wordt er een begin gemaakt met de aanleg van een volledig vrijliggend fietspad vanaf Oosteind tot in de Kruidenbuurt in Oosterhout. En met de nieuwe carpoolplaats. Als laatste wordt de kruising bij Oosteind (Provinciale/Ter Horst) heringericht. Nadere informatie over de planning komt in het najaar beschikbaar. Tijdens de afsluiting is er voornamelijk hinder op het gebied van bereikbaarheid. Er zijn enkele omleidingsroutes van kracht.
Op de digitale kaart kunt u de omleidingen en projectinformatie bekijken https://pnb.projectatlas.app/n629/home

In de nieuwsbrief van augustus 2019 en de nieuwsbrief van september 2019 worden de werkzaamheden en omleidingen uitgebreid toegelicht.

Meer informatie

Meer informatie over project N629 is te vinden via de website van de provincie Noord Brabant via: www.brabant.nl/n629. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact

Provincie Noord-Brabant: 
Fase 1 (Oosterhout-Oosteind): Sarah Diesveld, sdiesveld@brabant.nl, 06-55686540
Fase 2 (Oosteind-Dongen): Jeroen van Bremen, jvbremen@brabant.nl, 06-27745193

Aannemer Heijmans Infra BV:
Bereikbaar voor vragen en informatieverzoeken over de uitvoering van de werkzaamheden: omgevingN629@heijmans.nl

Gemeente Dongen:
Oscar van Rijn, oscar.van.rijn@dongen.nl, 14 0162 (algemeen nummer).

Gemeente Oosterhout: 
Ralf van Haaf, r.van.haaf@oosterhout.nl, 0162-48 94 03