Logo van Gemeente Dongen

Dongen zoekt een nieuwe burgemeester

Welke enthousiaste aanpakker gaat ons helpen onze ambities te verwezenlijken?

Ze zeggen dat Dongen het gewoonste dorp van Nederland is, maar wij weten wel beter. We zijn eigenzinnig, ondernemend en sociaal. In Dongen vinden we overal wat van, maar we houden de sfeer graag goed, op zijn Brabants. In saamhorigheid en een rijk verenigingsleven zijn we koploper. Als we iets ondernemen, proberen we het eerst zelf voordat we naar de overheid kijken. Die mentaliteit heeft ook karakteristieke evenementen opgeleverd, waarin vrijwilligers en lokale ondernemers een sleutelrol spelen. 

De informele gemeenschapscultuur die Dongen typeert, heerst ook in het gemeentehuis. We hebben een relatief jonge raad, die inhoudelijk gemotiveerd is en ambities heeft voor Dongen. Vernieuwing van de democratie is een van onze speerpunten, we willen onze inwoners meer en beter betrekken. Hoe dat in de praktijk uitwerkt, zal de komende jaren verder gestalte krijgen. In de ambtelijke organisatie zijn de verantwoordelijkheden laag belegd, zelfstandige teams voeren de aan hun meegegeven opgaven uit. Daardoor is het wel eens zoeken naar verbinding en regie als uitdagingen de teams overstijgen. De samenleving en wat er van de gemeente wordt gevraagd verandert, er liggen grote uitdagingen die om een oplossing vragen. We zien het graag als een kans voor verdere ontwikkeling.

Wie gaat ons helpen?

Wij willen veel in Dongen, maar we hebben soms het gevoel dat het niet snel en goed genoeg gaat. Dat zorgt voor spanningen en raakt ook aan het onderlinge vertrouwen binnen het gemeentehuis en tussen politiek en samenleving. We zoeken een enthousiaste burgemeester die hiermee aan de slag wil. Ben jij die betrokken communicator die ons gaat helpen onze ambities waar te maken? Dan hebben we een drietal concrete opgaven voor je. Deze opgaven lees je in de profielschets.

Solliciteren

Meer informatie over de sollicitatieprocedure lees je op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Het proces

Het proces voor de benoeming van een nieuwe burgemeester bestaat grofweg uit drie fases. In de eerste twee fasen heeft de gemeenteraad van Dongen een doorslaggevende rol. Een  afvaardiging van de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie genoemd, bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor.

Fase 1: Profielschets

De eerste stap in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is het opstellen van een profielschets. Dat is een korte maar krachtige tekst die duidelijk maakt wat de belangrijkste kwaliteiten zijn die we als gemeente zoeken in de nieuwe burgemeester. De profielschets heeft een belangrijke functie bij het selecteren van geschikte kandidaten. Zowel voor de vertrouwenscommissie als voor de commissaris van de Koning. De gemeenteraad heeft op 6 december 2023 de profielschets vastgesteld tijdens een extra raadsvergadering. De profielschets is daarna overhandigd aan de commissaris van de Koning. De profielschetsvergadering is terug te kijken via: https://dongen.raadsinformatie.nl/vergadering/1168071. De profielschets is te lezen via bovenstaande groene button 'Lees de profielschets'. 

Fase 2: Gesprekken en selectie

Na het vaststellen en overhandigen van de profielschets zal de vacature worden opengesteld. Vervolgens zal de vertrouwenscommissie samen met de commissaris van de Koning een selectie maken van de ontvangen (sollicitatie)brieven. De geselecteerde kandidaten kunnen dan worden uitgenodigd voor een gesprek met de vertrouwenscommissie. De gesprekken vinden vaak plaats in meerdere ronden. Hierna brengt de vertrouwenscommissie een advies uit aan de gemeenteraad voor de aanbeveling van de nieuwe burgemeester. Deze aanbeveling bestaat uit twee kandidaten: een kandidaat van eerste voorkeur en een kandidaat van tweede voorkeur. De gemeenteraad besluit hier vervolgens over in beslotenheid. Alleen de naam van de eerste kandidaat op de aanbeveling mag in de openbaarheid worden genoemd. 

Fase 3: Koninklijk Besluit

De aanbeveling wordt door de gemeenteraad gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor bij de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Ten slotte zal de commissaris van de Koning de burgemeester be√ędigen in een openbare raadsvergadering. Naar verwachting is dat net voor de zomervakantie van 2024.