Logo van Gemeente Dongen

Lokale publieke media-instelling

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod voor een of meerdere gemeenten. 

De Maasstad Omroepstichting Waalwijk heeft een aanvraag voor gebiedsuitbreiding als lokale publieke media-instelling naar de gemeente Heusden ingediend. Daarom wordt de procedure voor de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk opnieuw opengesteld. Dit betekent dat eventuele andere gegadigden een aanvraag mogen indienen ter verkrijging van een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. 

Aanvraag indienen kan tot uiterlijk 21 mei 2023

Het Commissariaat voor de Media heeft op 21 maart 2023 de openstelling van de aanwijzingsprocedure kenbaar gemaakt in de Staatscourant. Vanaf dat moment kunnen eventuele gegadigden tot uiterlijk 21 mei 2023 een aanvraag indienen ter verkrijging van een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Dongen, Loon op Zand en/of Waalwijk. 

Meer informatie en aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen op de website van het Commissariaat voor de media. Ook vindt u hier meer informatie over de lokale omroep.