Logo van Gemeente Dongen

Hulp voor ondernemers na de coronacrisis

Als ondernemer komt er ook na de coronacrisis veel op u af. Zakelijk en persoonlijk. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers die in de problemen zijn gekomen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Op deze pagina zetten we de belangrijkste informatie op een rij.

Liever persoonlijk contact? Bel of mail dan met de accountmanager bedrijven Sabine van Dooren 06-11725952 of stuur een e-mail naar ondernemers@dongen.nl
 

Financiële hulp en regelingen

Einde steunpakketten voor banen en economie 

Het kabinet is per 1 april 2022 gestopt met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Stoppen met uw bedrijf

Misschien overweegt u om te stoppen met uw bedrijf. Bent u ouder bent dan 55 jaar en overweegt om te stoppen? Dan kunt misschien een IOAZ-uitkering krijgen. Een IOAZ-uitkering vraagt u aan bij Ondernemersadvies Tilburg.

Laag inkomen

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Dongen minimabeleid. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij financiële problemen. Of financiële hulp voor kosten die u zelf niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan schoolartikelen of een sportabonnement voor kinderen. Meer informatie over (financiele) hulp bij een laag inkomen leest u hier

Op de rand van faillissement? WHOA biedt uitkomst.

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan. U leest hier hoe dit akkoord werkt.

Ondersteuing Over Rood

Over Rood begeleidt ondernemers naar een gezonde financiële toekomst. Hierbij wordt samen met de ondernemer gekeken welke mogelijkheden het bedrijf heeft:

  • Lukt het om de inkomsten en de uitgaven in balans te krijgen?
  • Is er genoeg ruimte om schulden af te lossen of te saneren?
  • Is het mogelijk om (meer) winst te maken?
  • Zijn er mogelijkheden het bedrijf door te starten of is het beter te stoppen en op zoek te gaan naar werk in loondienst?

Ook als er geen perspectief blijkt te zijn en het bedrijf beter gestopt kan worden, helpt Over Rood bij de afwikkeling van de onderneming. Over Rood zorgt daarna voor een warme overdracht richting schuldhulpverlening van de gemeente indien nodig. De hulp die Over Rood biedt bestaat uit persoonlijke begeleiding, delen van kennis en ervaring en ondersteuning van financieel specialisten, training en coaching. Over Rood biedt een ondernemer een persoonlijke trajectmanager (vaak ook een ondernemer) die samen met de cliënt de doelen van het traject bepaalt en hiervoor een stappenplan maakt. Aanmelden kan via hulpbijfinancien@dongen.nl
 

Hulp bij het ondernemerschap

Personeel

  • (Om)scholing: bij verlies van werk of opdrachten, kan (om)scholing de kans op nieuw werk vergroten. Het Leerwerkloket biedt onafhankelijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers. U kunt er dus terecht voor advies voor uzelf maar ook als werkgever voor uw medewerkers.
  • Personeel vragen of aanbieden: ondernemers hebben samen met de regio Hart van Brabant de website werk-samen opgericht. Deze website brengt bedrijven samen die, tijdens de corona-periode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekort komen. Deze website is gemaakt voor en door ondernemers uit onze eigen regio. 
  • Werken in de zorg: een aantal bedrijven in de zorg zoekt extra personeel. Voor een tijdelijke baan in de zorg kunt u contact opnemen met: www.extrahandenvoordezorg.nl, www.tzorg.nl, www.actiefzorg.nl. 

Station88

Station88 heeft, samen met Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg (waaronder Ondernemersadvies), Werkgeverservicepunt Midden-Brabant (waaronder UWV en regiogemeenten), Leerwerkloket Midden-Brabant en Braventure, een Coronacrisisloket ingericht om ondernemers in de regio Midden-Brabant nog meer te ondersteunen. Het doel is om de economische impact te reduceren. Op www.station88.nl kunt u als ondernemer terecht bij de online helpdesk met vragen. Op diezelfde website vindt u ook diverse tools zoals trainingen en video's waarmee antwoord wordt gegeven op vragen of waarmee wordt voorzien in behoefte. 

Persoonlijke zorgen

Als inwoner van de gemeente Dongen kunt u met vragen of problemen over bijvoorbeeld schulden, opvoeding of zorg terecht bij De Entree. De Entree bekijkt samen met u wat u nodig heeft om zelf weer verder te kunnen. Ze kijken goed naar uw hulpvraag en uw situatie. Ze wijzen de weg naar hulp die bij u past.

Voor een luisterend oor, dag en nacht, via telefoon, chat of e-mail, kunt u terecht bij De Luisterlijn. Dit kan ook anoniem.

Handige links

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Of wilt u persoonlijk contact met iemand van de gemeente Dongen? Bel of mail via telefoonnummer 06-11725952 of stuur een e-mail naar ondernemers@dongen.nl. We helpen u graag.