Logo van Gemeente Dongen

Enquête openbare ruimte

De gemeente Dongen wil graag weten hoe inwoners door het jaar heen de openbare ruimte in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart beleven. Denk bijvoorbeeld aan de beplanting, het beheer van het groen, het aanbod van speeltoestellen en de bestrating. Met een enquête hopen we een goed beeld te krijgen wat inwoners van de openbare ruimte in de gemeente vinden.

In de enquête vragen we om een specifieke plek of straat te beoordelen. Dat kan de straat zijn waar u woont, een plek om de hoek bij de basissschool of een park waar u regelmatig wandelt.

Let op, heeft u een klacht of specifieke melding met betrekking tot de openbare ruimte, gebruik dan Fixi om dit aan ons door te geven.

Aanmelden onderzoekspanel

Als u zich aanmeldt voor het onderzoekpanel ontvangt u automatisch de enquête vier keer per jaar via e-mail of whatsapp.   

Whatsapp

Stuur een appje met de tekst Deelname onderzoek openbare ruimte naar 06 - 15140870

E-mail

Stuur een e-mail met onderwerp Deelname onderzoek openbare ruimte naar info@dongen.nl

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het toesturen van de enquête openbare ruimte 

Elke seizoen een enquête

De enquête wordt vier keer per jaar uitgezet: één keer per seizoen. De enquête bestaat uit een aantal terugkerende vragen en seizoensgebonden vragen. Hierdoor kunnen we per wijk in Dongen, per seizoen meten hoe tevreden inwoners zijn. De resultaten uit de enquête nemen we waar mogelijk mee in het groenbeheerplan. Als onze capaciteit (geld en mensen) het toelaat passen we op basis van de uitkomst van de enquête de focus en planning voor het onderhoud aan. Zo proberen we de gemeente Dongen schoon, groen en veilig te houden.