Logo van Gemeente Dongen

Oplaadpunten elektrische voertuigen

In de gemeente Dongen is er een vrije marktwerking voor openbare oplaadpunten. Gaat u elektrisch rijden? Dan kunt u bij marktpartijen, die de beleidsregels van de gemeente voor het plaatsen van oplaadpunten hebben aanvaard, een aanvraag indienen voor een oplaadpunt.

Locaties

Kijk op oplaadpalen.nl voor de locaties in de gemeente Dongen en parkeermogelijkheden.

Oplaadpunt op eigen terrein

Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan is dit mogelijk zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten echter niet en verstrekt hiervoor geen subsidie. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren. Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Een oplaadpunt in de openbare ruimte

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte gebeurt in de gemeente Dongen via marktpartijen die gespecialiseerd zijn in het plaatsen, beheren/onderhouden en exploiteren van oplaadpalen.

U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij die de aanvraag voor u bij de gemeente indient. In Dongen zijn dit Allego en PARKnCHARGE. De gemeente betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt. Dit wordt verzorgd door de marktpartijen.

U kunt op de website van Allego of de website van PARKnCHARGE een aanvraag indienen. Op deze website vindt u tevens de verschillende laadtarieven en voorwaarden.