Logo van Gemeente Dongen

Bestuurlijke informatie

Begroting

Op donderdag 11 november 2021 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 - 2025 vastgesteld. U kunt de begroting hier downloaden. Of bekijk de begroting in één oogopslag

Toekomstvisie

In de periode april 2015 - februari 2016 heeft de gemeente Dongen een toekomstvisie gemaakt: Toekomstvisie Gemeente Dongen 2025: Investeren in relaties (pdf). De toekomstvisie is tot stand gekomen met de inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en stichtingen.

In de toekomstvisie wordt aangegeven voor welke ontwikkelingen de gemeente voor staat. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de gemeente in 2025. Dat beeld van de toekomst wordt langs vijf pijlers geschetst: Dongen Leeft!, Dongen zorgt!, Veilig Dongen!, Dongen onderneemt! en Dongen dient!.

Raadssite

Op de Raadssite vindt u de data, agenda’s, stukken en geluidsopnames van de vergaderingen van de gemeenteraad.