Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen
Bea van Beers

Bea van Beers

Wethouder (zwangerschapsverlof tot eind februari 2020)
T:
M:

Portefeuille

 • Ruimte
 • Wonen
 • Bouwen (incl. vergunningen en toezicht)
 • Grondbeleid
 • Onderwijs en educatie
 • Jongerenbeleid
 • Centrumontwikkeling
 • Afronding energieaanpassing Beljaart Fase 2
 • Project gebiedsvisie Kanaaldijk-Noord

Nevenfuncties uit hoofde van wethouderschap (q.q.)

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Hart van Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Fysiek Hart van Brabant 
 • Bestuurlijk voorzitter namens de samenwerkende overheden voor dossier 380kV, tracĂ© Rilland - Tilburg

Overige nevenfuncties

n.v.t.