Logo van Gemeente Dongen

Gemeentegids

De laatst uitgegeven gemeentegids van de gemeente Dongen verscheen december 2015. Dit was ook officieel de allerlaatste gemeentegids die is verschenen. De jaarlijkse gemeentegids wordt niet meer gemaakt en dit geldt voor zowel de papieren als de digitale variant van de gids.

De digitale gemeentegids is nog wel bereikbaar, maar wordt niet meer geactualiseerd. Houd hier rekening mee.

Redenen

De gemeente Dongen heeft besloten geen gemeentegids meer te maken omwille van de volgende, uiteenlopende redenen:

  • De gemeentelijke informatie is ook via tal van andere kanalen te verkrijgen. Denk aan www.dongen.nl, Facebook, Twitter, de Informatiekrant en andere specials over belangrijke onderwerpen.
  • Omdat de papieren gemeentegids altijd een heel jaar mee ging was de informatie in de gids niet allemaal even actueel meer. Terwijl dit via andere, digitale kanalen wel het geval is.
  • Tegenwoordig zoekt men veelal via Google en websites wanneer men op zoek is naar bijvoorbeeld een vereniging of organisatie. De gids er op naslaan is niet meer van deze tijd.
  • Bovenstaande geldt ook voor de kaarten en plattegronden in de gids. Vrijwel iedereen gebruikt tegenwoordig Google Maps of een navigatiesysteem om zijn of haar weg te vinden.

Acquisitie

Ondernemers en bedrijven zullen dit jaar dan ook niet benaderd worden voor het adverteren in de gemeentegids. Wanneer dit wel het geval is, weet dan dat het niet gaat om een uitgave waar de gemeente Dongen haar medewerking aan heeft verleend.

Achtergrond

De gemeentegids van Dongen werd jarenlang uitgegeven en huis-aan-huis verspreid door Lokaal Totaal. Vorig jaar verscheen de gids voor de laatste keer, maar toen gemaakt door FMR Producties. Deze uitgever verzorgde na het faillissement van de uitgever Lokaal Totaal B.V. eenmalig de uitgave van de Dongense gids.